Broker Eksportowy

Seminarium „Przygotowanie firmy do uczestnictwa w targach, misjach i innych wydarzeniach gospodarczych”, 24.04.2019

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. serdecznie zaprasza przedsiębiorców na organizowane w ramach projektu seminarium przygotowujące firmy do uczestnictwa w targach, misjach oraz innych wydarzeniach gospodarczych.

Biorąc w nim udział dowiesz się m.in.

 • jak profesjonalnie przygotować się do wyjazdu (umowy, stoisko, podróże)
 • jak komunikować się z klientem podczas wydarzenia
 • jak przygotować działania promocyjne na wyjazd
 • jak różnice kulturowe wpływają na komunikację i promocję

 

PROGRAM:

  8:45 – 9:00 Rejestracja
9:00 – 11:30
 • Kwestie organizacyjne wyjazdu na targi i misje (stoisko targowe, podróże, umowy)
 • Komunikacja z klientem
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Przygotowania działań promocyjnych
13:15 – 13:45 Przerwa lunchowa
13:45 – 15:15
 • Różnice kulturowe mające znaczenie przy projektowaniu materiałów promocyjnych
 • Kwestie kulturowe w marketingu, promocji i komunikacji
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 – 16:00
 • Warunki otrzymania grantów na wyjazdy na targi i na misje
 • Promocja najbliższych wydarzeń i kwestie organizacyjne dotyczące najbliższych wydarzeń w  ramach projektu

 

PRELEGENT:

Bartosz Janowicz

pobrane

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz MBA Rotterdam School of Economics. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w eksporcie związane zarówno z produktami jak i usługami w takich firmach jak Young Digital Planet, Rentis, Asseco. Na koncie wiele sukcesów sprzedażowych na rynkach europejskich, bliskiego i dalekiego Wschodu oraz Afryki. Prowadził m.in. projekty sprzedażowe oraz realizacyjne związane z Wyższą Szkołą Nauk o Rybołówstwie i  Morzu w Angoli, realizacją projektów sprzedażowych produktów polskich firm w ramach projektu Exportbiz.pl. Od wielu lat współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Regionalnymi Agencjami Rozwoju. Realizował projekty w ramach Paszportu do Eksportu. Doświadczenie zarówno w pracy z Klientami rządowymi oraz dystrybutorami na rynkach zagranicznych.

 

GDZIE?

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472D, Gdańsk
Olivia Business Centre, 12 piętro (OLIVIA SIX)


KIEDY?

24.04.2019 r.
godz. 9:00 – 16:00

 

DO POBRANIA:

 • Oferta seminarium
 • Szczegółowy program spotkania

 

KONTAKT:
Łukasz Rokicki
e-mail: lukasz.rokicki@arp.gda.pl,
tel. 58 32 33 203

 

Panel dostępności