Broker Eksportowy

Seminarium „Rynek Niemiecki” z cyklu „Wstęp do eksportu”, 24.10.2018

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” serdecznie zaprasza pomorskich przedsiębiorców i ich pracowników na kolejne seminarium z cyklu „Wstęp do eksportu” organizowane w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.
Seminarium „Rynek niemiecki” odbędzie się w dniu  24 października 2018 r. (środa), w godzinach 9.00-14.00 (rejestracja od godz. 08.30) w siedzibie Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 12A, 80-126 Gdańsk.
 
Program seminarium
 
Moduł 1. Wprowadzenie do działalności eksportowej na rynku niemieckim.
 
 1. Omówienie praktycznego modelu biznesowego wejścia na rynek niemiecki.
 2. Jak i gdzie poszukiwać nowych partnerów biznesowych i klientów w Niemczech.
 3. Docelowe grupy klientów i metody docierania do nich.
 4. W jaki sposób nawiązywać współpracę handlową na rynku niemieckim.
 
Moduł 2. Dobre i złe praktyki w prowadzeniu aktywności gospodarczej na rynku niemieckim.
 
 1. Różnice kulturowe Polska-Niemcy. Co warto wiedzieć rozpoczynając działalność gospodarczą.
 2. Jakich błędów unikać aby nie przegrać na starcie – omówienie na konkretnych przykładach.
 3. W jaki sposób właściwie zaprezentować swoją firmę na rynku niemieckim.
 4. Jak odnieść sukces na rynku zachodnim na przykładzie polskiej firmy podbijającej rynek niemiecki.
 
Moduł 3. Prawne aspekty działalności na rynku niemieckim.
 
 1. Prawne i podatkowe działania na rynkach zachodnich na przykładzie rynku niemieckojęzycznego.
 • spółki kapitałowe i osobowe w Niemczech
 • podatek VAT w Niemczech
 1. Zakładanie spółek oraz oddziału spółki w Niemczech.
 2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech na przykładzie GmbH i Unternehmensgesellschaft (UG).
 3. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej w Niemczech.
 
 
 
Prelegent
 
 
Rafael Churawski – Diplom-Jurist, LL.M. (Krakau), ekspert w zakresie rynku niemieckiego, prezes firmy GPB-Group.
Niemiec znającym świetnie język polski. Posiada wykształcenie prawnicze zarówno z zakresu prawa niemieckiego, jak i polskiego. Będąc prawnikiem-praktykiem, a także posiadając wieloletnie doświadczenie jako biegły rewident doskonale orientuje się w zagadnieniach prawniczych oraz prawniczo-gospodarczych na rynku polskim i niemieckim. Pełni też funkcję dydaktyka na uniwersytetach w Niemczech i w Polsce, co również pozwala mu być na bieżąco z aktualnym stanem wiedzy prawniczej w obydwóch krajach. Ukończył prawo na Freie Universität w Berlinie, a także podyplomowe  studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie otrzymał międzynarodowy tytuł LL.M. (Master of Laws). Na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie jako docent jest odpowiedzialny za opiekę nad polskimi studentami.
Prowadzi m.in. wykłady w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Wrocławskim, które odbywają się we współpracy z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie. Naucza również w blokach wykładowych na Uniwersytecie w Białymstoku, a także  prowadzi cykliczne wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oraz z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
Jest prezesem firmy GPB-Group, której działalność polega m.in. na ułatwianiu i umożliwianiu współpracy między rynkiem polskim a niemieckim.
Równocześnie Pan Churawski jest „Head of Polish Desk“ w kancelarii prawno-podatkowej Goldenstein & Partner z siedzibą w Berlinie, Poczdamie, Hamburgu, Szczecinie i Wrocławiu.
Posiada także wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie wprowadzania przedsiębiorstw na rynek Niemiecki oraz doświadczenie w handlu międzynarodowym pełniąc funkcje menedżerskie w działach sprzedaży zagranicznych firm na terenie Niemiec.
 
Informacji udziela
Magdalena Piskor, email – magdalena.piskor@swp.gda.pl, telefon – 530 932 262.
 
[forms ID=35]

 

Panel dostępności