Broker Eksportowy

USA & China Gate

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do specjalistycznego programu seminariów mającego na celu kompleksowe podnoszenie kompetencji eksportowych firm technologicznych, w tym startupów w wariancie tematycznym: „USA & China Gate, odbywającym się w terminie 29.09.2017 r. – 21.10.2017 r.

W programie uczestniczyć będzie maksymalnie dwudziestu czterech Przedsiębiorców.

Udział w programie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 30 sierpnia 2017 r.

Szczegóły: http://starterrocket.co/

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w programie USA_China Gate

Załącznik nr 1 do Regulaminu_program USA_China Gate – Kryteria oceny Uczestników

Załącznik nr 2 do Regulaminu Uczestnictwa_program USA_China Gate- Ankieta Satysfakcji Uczestnika

Załącznik nr 3 do Regulaminu Uczestnictwa _program USA_China Gate – Ramowy Harmonogram Wydarzenia

Panel dostępności