Broker Eksportowy

Zapraszamy na Forum Przedsiębiorstw, 30 maja 2018, Gdynia

Zapraszamy do udziału w Forum Przedsiębiorstw, jednej z największych konferencji kierowanych do firm z sektora MSP na Pomorzu. W tym roku Forum odbędzie się 30 maja 2018 r. w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni. Jego celem jest przekazywanie przedsiębiorcom aktualnej wiedzy i informacji, które mogą wykorzystywać w codziennej działalności oraz w podejmowaniu wyzwań dalszego rozwoju.

Forum Przedsiębiorstw to wynik 12 lat doświadczeń w organizacji konferencji pod dawną nazwą – Pomorskie Forum Przedsiębiorczości. Rosnące z roku na rok zainteresowanie udziałem firm w tym wydarzeniu, zachęca nas do podnoszenia jego poziomu merytorycznego i motywuje do wychodzenia naprzeciw wciąż rosnącym oczekiwaniom uczestników. Konferencja poza treściami merytorycznymi oraz możliwością pracy warsztatowej stwarza też przestrzeń do wymiany doświadczeń. Atrakcyjność wydarzenia potwierdza fakt, iż co roku przyciąga ono ponad 300 osób.

Podczas Forum poruszone zostaną zagadnienia eksportowe, m. in. prawo własności intelektualnej, a handel zagraniczny, ryzyko walutowe czy też kwestie związane z przygotowaniem się do zawarcia kontraktu handlowego z zagranicznym partnerem. Poza prelekcjami będzie można skorzystać z konsultacji nt. eksportu z naszymi Brokerami eksportowymi.

Udział w Forum Przedsiębiorstw jest bezpłatny.

Rekrutacja on-line
Strona internetowa Forum Przedsiębiorstw
Facebook Forum Przedsiębiorstw

 

Panel dostępności