Broker Eksportowy

SEMINARIA

Podczas seminariów uczestnicy poszerzają swoją wiedzę na temat eksportu, poznają specyfikę i potencjał rynków zagranicznych oraz nawiązują nowe kontakty biznesowe. Tematyka organizowanych spotkań uwzględnia nowe perspektywiczne kierunki rozwoju i jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby przedsiębiorców.

Artykuły w tym dziale

Panel dostępności