Broker Eksportowy

SEMINARIA zrealizowane

W ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zrealizowaliśmy już kilkanaście wydarzeń seminaryjnych, podczas których uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat eksportu, poznali specyfikę rynków zagranicznych oraz nawiązali wiele nowych kontaktów biznesowych. Podczas planowania seminariów bierzemy pod uwagę oczekiwania i plany uczestników projektu „Pomorski Broker Eksportowy”.

Rynki zagraniczne:

Prowadzenie skutecznej działalności eksportowej związane jest z odpowiednim przygotowaniem do funkcjonowania na konkretnym rynku. Każdy kraj posiada swoją specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej, różne są przepisy, regulacje i uwarunkowania.  Naszym celem jest zaprezentowanie tych aspektów oraz pokazania przykładów firm, które odniosły sukces w eksporcie. Uczestnicy dotychczasowych seminariów poznali wybrane aspekty rynku chińskiego, irańskiego, amerykańskiego, izraelskiego, ukraińskiego oraz afrykańskiego. Każde seminarium prowadzone było przez prelegentów posiadających rozległą wiedzę oraz praktyczne doświadczenie związane z danym rynkiem.

Praktyczna wiedza:

Seminaria mają na celu podniesienie kompetencji przedsiębiorców zainteresowanych eksportem, dlatego zrealizowaliśmy spotkania poświęcone konkretnym zagadnieniom przydatnym w funkcjonowaniu na międzynarodowych rynkach. Przeprowadziliśmy seminaria dotyczące finansowania aktywności eksportowej, zaprezentowaliśmy kluczowe kierunki rozwoju eksportu, przybliżyliśmy rynek e-commerce, a także przekazaliśmy uczestnikom praktyczne porady związane z płynnością finansową, zabezpieczeniami oraz akredytywami. Wśród naszych seminariów znalazły się także zagadnienia związane z różnicami kulturowymi w kontekście działań eksportowych MŚP. Seminaryjny charakter naszych spotkań pozwala na interakcje zarówno między uczestnikami i prelegentami, jak i między samymi przedsiębiorcami. Dzięki temu podczas naszych spotkań jest przestrzeń ,by zadać pytania oraz wymienić się doświadczeniami.

Kompletny program „Export Professionals”:

Rozpoczęliśmy cykl „Export Professionals”, czyli kompletny program przeznaczony dla firm zdecydowanych na rozpoczęcie lub poszerzenie działalności eksportowej. Pierwszy moduł z cyklu dotyczył badań rynku i modelowania biznesowego. Kolejne moduły seminarium z tego cyklu poświęcone będą: „Strategii ekspozycji na rynkach zagranicznych i zagadnień marketingowych dóbr konsumpcyjnych”, „Zagadnieniom prawnym związanym z działalnością eksportową” oraz „Strategii budowania relacji b2b oraz wchodzenia na rynek zagraniczny”. Każdy z modułów obejmuje odrębne tematy, jednak  uczestnictwo w całym cyklu stanowić będzie kompletny zestaw wiedzy i umiejętności do zastosowania w dalszej działalności eksportowej.

Artykuły w tym dziale

Panel dostępności