Broker Eksportowy

Wielobranżowa misja gospodarcza do Chin, Pekin-Dalian, 17-24.11.2019 (Przedłużenie rekrutacji)

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza przedsiębiorców z regionu pomorskiego do udziału w wielobranżowej misji gospodarczej do Chin, która planowana jest w dniach 17 – 24 listopada 2019 roku. Misja, której przewodniczył będzie Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, rozpocznie się w Pekinie. Przedsiębiorcy wezmą udział w spotkaniach B2B, wizytach studyjnych oraz seminarium gospodarczym. Następnie uczestnicy misji udadzą się do Dalianu – jednego z największych portów świata, ośrodka przemysłowego i biznesowego. Na zgłoszenia czekamy do 8.10.2019 r.

 

Co zyskuje firma?

• Przelot, transport lokalny na spotkania
• Zakwaterowanie 
• Ubezpieczenie 
• Spotkania B2B z chińskimi przedsiębircami, organizacjami w Pekinie i Dalianie
• Wizyty studyjne


Wkład własny

Szacowany wkład własny przedsiębiorcy przy maksymalnym dofinasowaniu 85% kosztów wynosi 4 100,00 PLN (1 800,00 netto + VAT oraz VAT od kwoty dofinansowania).


Zgłoszenia 

  • Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej
  • Dokumenty konkursowe dostepne poniżej
  • Zgłoszenia do dnia 8.10.2019 r. do godz. 16:00.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

 [forms ID=95]
ZAŁƒÑCZNIKI:

Komplet załączników do pobrania: https://cloud.arp.gda.pl/share.cgi?ssid=0yHcVh6


Logotyp !Pomorskie do pobrania:


Szczegółowe informacje

Anna Jafra
e-mail: anna.jafra@arp.gda.pl
tel. 58 32 33 235.

Panel dostępności