Broker Eksportowy

Targi CeBIT [Dowiedz się więcej]

Rekrutacja na wspólny wyjazd na Targi CeBIT rozpoczyna się 17 lutego i potrwa do 2 marca 2017 roku

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny zaprasza do wspólnego udziału w Targach CeBIT, które odbędą się w dniach 20-24 marca w Hannoverze.

Targi CeBIT to jedne z największych targów branży teleinformatycznej i nowych technologii na świecie, adresowane do firm oferujących i poszukujących rozwiązań w zakresie Big Data & Business Inteligence, Business Security, Communications & Networks, IoT, R&D, Virtual and Augumented Reality.

W sprawie wyjazdu i zgłoszeń można kontaktować się z:

Agnieszką Fedorowicz, tel. 58 880 82 42, e-mail: a.fedorowicz@ppnt.gdynia.pl

oraz Agatą Frankowską , tel. 58 880 81 67 e-mail: a.frankowska@ppnt.gdynia.pl

ZAŁƒÑCZNIKI:

Regulamin wyjazdu na targi
Załącznik 1 – Kryteria wyboru
Załącznik 2 – Wzór umowy
Załącznik 3 – Wniosek o uczestnictwo
Załącznik 4 – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Załącznik 5 – Formularz informacji
Załącznik 6 – Oświadczenie aktualizujące
Załącznik 7 – Formularz inna pomoc

WYNIKI NABORU NA UDZIAŁ W TARGACH CEBIT W HANNOVERZE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 27 z dnia 6.03.2017 r. Dyrektora Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w Konkursie na wybór przedsiębiorstw do udziału w Targach CeBIT w dniach 20-24 marca 2017 roku w Hannoverze wybrano aplikacje złożone przez:

· BlastLab Sp. z o.o.

· Sito Poland Sp. z o.o.

· Smart Media Sp. z o.o.

· Syrius Group Sp. z o.o.

· Volanto Sp. z o.o.

UWAGA:

Ponieważ pozostały wolne miejsca na wyjazd na targi CeBIT, PPNT Gdynia nadal przyjmuje zgłoszenia w terminie do 8 marca 2017 r. godz. 15:30. O przyjęciu na targi, oprócz spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Panel dostępności