Broker Eksportowy

Targi Mobile World Congress w Barcelonie w dniach 26 lutego – 1 marca 2018 roku.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zaprasza przedsiębiorców do wspólnego udziału w targach Mobile World Congress, które odbędą się w Barcelonie w dniach 26 lutego-1 marca 2018 roku.

Targi MWC to największe targi w Europie adresowane do firm z sektora szeroko pojętej telekomunikacji. Szacowany koszt udziału jednego przedsiębiorcy w targach wynosi 21 290,00 zł,

z czego dofinansowanie wyniesie:

85% kosztu w przypadku skorzystania z pomocy de minimis

50% kosztu w przypadku skorzystania z pomocy publicznej na targi

Przedsiębiorców zainteresowanych wyjazdem prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy należy składać osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem do dnia 7 listopada 2017 roku do godziny 10.00 na adres:

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, pokój A.510 Al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Szczegółowych informacji udziela: Agnieszka Fedorowicz a.fedorowicz@ppnt.gdynia.pl tel. 58 880 82 42.

ZAŁƒÑCZNIKI:

Regulamin wyjazdu na targi MWC
Załącznik 1 – Kryteria oceny wniosków MWC
Załącznik 2 – Wzór umowy
Załącznik 3 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 4 – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Załącznik 5 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik 6 – Oświadczenie aktualizujące podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis

W wyniku przeprowadzonego konkursu następujące firmy zakwalifikowały się do wyjazdu na targi MWC Barcelona 2018:

  • SpaceForest Sp.zo.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
  • VR VISIO Group S.A., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
  • MSM Studio – Marcin Milancej, ul. Zacisze 16/B.3, 81-823 Sopot
  • Speednet Sp.zo.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Panel dostępności