Broker Eksportowy

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP S.A.) od ponad 20 lat wspiera przedsiębiorczość na Pomorzu, jest także ważnym partnerem samorządów w zakresie kreowania rozwoju regionalnego oraz inicjatorem licznych przedsięwzięć gospodarczych. Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają uzyskane certyfikaty: ISO 9001, Krajowego Systemu Usług (KSU), Ministerstwa Gospodarki oraz inne stosowne akredytacje.

Do naszych najważniejszych obszarów działania należą:

  • wdrażanie funduszy unijnych dla przedsiębiorców i instytucji
  • zarządzanie Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne pomysły biznesowe
  • promocja gospodarcza regionu i obsługa inwestorów zagranicznych
  • promocja postaw przedsiębiorczych oraz rozwijanie kompetencji biznesowych pomorskich firm poprzez realizację projektów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a także w ramach świadczonych usług informacyjnych, szkoleniowych i konsultingowych

Zapraszamy do kontaktu:
www.arp.gda.pl

Panel dostępności