Broker Eksportowy

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA)

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA) realizuje działania związane ze wspieraniem nowych inwestycji oraz rozwojem przedsiębiorczości w regionie Metropolii Gdańskiej.

Do naszych najważniejszych obszarów działania należą:

  • komercjalizacja powierzchni biurowych i terenów inwestycyjnych
  • organizacja spotkań biznesowych, w tym misji gospodarczych, konferencji i targów
  • sprzedaż i dzierżawa terenów inwestycyjnych
  • doradztwo inwestycyjne i finansowe

Zapraszamy do kontaktu:
www.investgda.pl

Panel dostępności