Broker Eksportowy

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” jest organizacją pozarządową non-profit działającą na rzecz zwiększania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Od 1999 roku prowadzi ośrodek Euro Info – obecnie Enterprise Europe Network – wpierający działalność eksportową przedsiębiorstw. Posiada certyfikat PN-EN ISO 9001:2009. Jest członkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) oraz International Network for SMEs (INSME), międzynarodowej organizacji działającej na rzecz współpracy, wymiany know-how i wiedzy w zakresie innowacji i transferu technologii w MSP.

Do naszych najważniejszych obszarów działania należą:

  • wspieranie przedsiębiorczości MSP poprzez udzielanie informacji gospodarczej, doradzanie w sprawach związanych z zakładaniem i rozwijaniem przedsiębiorstw oraz szkolenie kadr
  • promocja eksportu
  • kooperacja gospodarcza
  • wpieranie rozwoju regionalnego pod kątem małych i średnich firm

Zapraszamy do kontaktu:
www.swp.gda.pl

Panel dostępności