Broker Eksportowy

Dwa lata wspierania pomorskiego eksportu

Dzięki realizacji projektu unijnego Pomorski Broker Eksportowy prawie 600 firm skorzystało z oferty wsparcia aktywności eksportowej. Przedsiębiorcy wzięli udział w 50 wydarzeniach gospodarczych, konferencjach, seminariach i spotkaniach organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą, 120 pozyskało granty na łączną kwotę ponad 4,5 mln pln. To niektóre z efektów podpisanej dwa lata temu umowy na realizację projektu pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Agencją Rozwoju Pomorza.

Pomorski Broker Eksportowy wspiera aktywność eksportową firm z regionu województwa pomorskiego. Działania w projekcie dają możliwość przedsiębiorcom prezentacji ich potencjału eksportowego poprzez udział w targach i misjach gospodarczych. Broker stwarza także okazję do udziału w konferencjach i seminariach poświęconych rynkom zagranicznym oraz wspiera działania proeksportowe firm grantami i usługami świadczonymi przez brokerów.
– Zależy nam, aby więcej małych i średnich firm eksportowało, nawiązywało kontakty zagraniczne, poznawało potencjalnych kontrahentów – mówi Katarzyna Matuszak, Dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza. – O ile sam wynik pomorskiego eksportu jest w miarę zadowalający, małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają w jego uzyskaniu wystarczającego udziału, pomimo sporego potencjału. Nasz projekt ma zmienić ten stan – dodaje Katarzyna Matuszak.

Targi i misje zagraniczne
Firmy mogą prezentować potencjał eksportowy podczas targów i misji zagranicznych organizowanych zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach pod wspólną marką województwa pomorskiego. Przedsiębiorcy mieli okazję eksponować swoje produkty podczas prestiżowych targów różnych branż, m.in Hannover Messe (przemysł), SIAL Canada (branża spożywcza), Japan IT Week (IT, ICT), Mobile World Congress Barcelona (telekomunikacja), CIBE Shanghai (branża kosmetyczna). W dziesięciu wspólnych wyjazdach targowych wzięło udział już 51 firm. Przedsiębiorcy uczestniczyli także w misji gospodarczej do Chin. Jeszcze w tym roku planowany jest wyjazd na misję gospodarczą do Stanów Zjednoczonych i Kanady dla branży ICT, a także wspólny udział w targach branży stoczniowej SMM Hamburg w Niemczech i targach branży farmaceutycznej i biotechnologicznej CPhI Madryt w Hiszpanii.

Konferencje i seminaria
Konferencje i seminaria poświęcone wybranym rynkom zagranicznym to okazja do poznania ich potencjału i specyfiki. Tematyka organizowanych wydarzeń uwzględnia nowe perspektywiczne kierunki rozwoju i jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby przedsiębiorców. Spotykają się one z dużym zainteresowaniem, czego przykładem jest tegoroczna konferencja „Business Beyond Borders – Destination Africa” zorganizowana w Gdyni z udziałem Ambasadora Republiki Zambii, Ambasadora Republiki Federalnej Nigerii w Warszawie i Pierwszego Sekretarza w Ambasadzie Demokratycznej Republiki Konga w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięło ponad 130 przedstawicieli firm, uczelni wyższych, fundacji i stowarzyszeń z naszego regionu. Równie dużym zainteresowaniem cieszyło się seminarium poświęcone prowadzeniu biznesu w Hongkongu. Zaproszeni eksperci zachęcali ok. 100 przedsiębiorców do ekspansji na rynek chiński w Hongkongu. We wszystkich dotychczas zorganizowanych 51 spotkaniach, seminariach i konferencjach wzięło udział już ponad 800 osób.
W tym roku planowane jest jeszcze seminarium o rynku amerykańskim.

Granty
Broker Eksportowy oferuje również granty na eksport. W ramach projektu zaplanowano cztery konkursy grantowe, w których firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie wydatków nawet do 50% m.in. kosztów wyjazdu na międzynarodowe targi, wystawy, misje zagraniczne, wydarzenia gospodarcze i promocyjne. W 2017 r. zakończył się pierwszy konkurs grantowy, w którym firmy złożyły 130 projektów, z czego 120 otrzymało granty w wysokości ponad 4,5 mln pln. W maju br. ogłoszono drugi konkurs, w którym pula dofinansowania wynosi aż 6,5 mln pln. Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków.

Badanie potencjału eksportowego
Projekt to także badania potencjału eksportowego pomorskich MSP realizowane przez Brokerów – specjalistów, których rolą jest zbadanie zasobów firmy i zaproponowanie rozwiązań służących rozwijaniu działalności eksportowej. Badania przeprowadzane są bezpłatnie. Dotychczas przebadano ponad 170 firm. Zainteresowani udziałem w projekcie mogą umówić się na spotkanie z brokerami, do których kontakt dostępny jest na www.brokereksportowy.pl Brokerzy pełnią także cotygodniowe dyżury w siedzibie ARP.

Projekt Pomorski Broker Eksportowy będzie realizowany do 2023 roku. To sporo czasu w zmieniającej się dynamicznie sytuacji gospodarczej na świecie. Dyrektor Katarzyna Matuszak zapewnia jednak, że założenia przedsięwzięcia są elastyczne: – Oferta naszego projektu nieustająco się rozwija. Kiedy spotykamy się z przedsiębiorcami, zawsze pytamy o kierunki zainteresowań, wsłuchujemy się w zgłaszane potrzeby, następnie, w ramach możliwości, staramy się na nie reagować.

Projekt realizuje Agencja Rozwoju Pomorza w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańskim Inkubatorem Starter oraz InvestGDA.

Panel dostępności