Broker Eksportowy

Konferencja „Nowa perspektywa. Nowe szanse rozwoju dla pomorskich przedsiębiorców” | 17.03.2022 r.

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie, podczas którego będą mieli Państwo szansę pozyskać aktualne informacje o planowanych mechanizmach wsparcia ekspansji krajowej, jak i międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw. Prelegenci przedstawią możliwe formy pomocy w zakresie rozwoju oferty produktowej (opracowania nowych produktów i usług), rozwijania działalności B+R, wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych, działalności proeksportowej oraz programów wspierających krajowy ekosystem start-up’owy.

Intencją jest pokazanie przedsiębiorcom, w szczególności z województwa pomorskiego, szerokiego spektrum możliwości które dają oferty poszczególnych Instytucji Administracji publicznej w obszarze Funduszy Unijnych. Dodatkowym atutem dla potencjalnych przyszłych Beneficjentów środków unijnych, będzie pozyskanie nowej wiedzy, w tym także inspiracji do dalszego działania i rozwoju firmy.

Podczas spotkania zgłębione zostaną możliwe instrumenty finansowe oraz dotacyjne, które pozwolą na sfinansowanie działań firmy, mających na celu opracowanie nowych produktów dostosowanych do oczekiwań odbiorców na rynkach zagranicznych, uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej oraz działań skierowanych na pozyskanie partnerów/odbiorców na rynkach zagranicznych.

Konferencja jest organizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza i objęta jest Patronatem Honorowym Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego.

Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE w Polsce.

 

Kiedy i gdzie:
  • czwartek 17 marca 2022 r. godz. 10:00 – 17:00
  • Hotel Scandic Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 9

 

Agenda wydarzenia – 17 marca 2022 r. (10:00 – 17:00)
09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.10 Otwarcie Konferencji – Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
10.10 – 10.20 Otwarcie i powitanie – Jarosław Filipczak, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
10.20 – 10.40 Oferta Pomorskiego Brokera Eksportowego, Marek Kruszewski, Manager ds. współpracy międzynarodowej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
10.40 – 11.00 Marcin Seniuk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
11.00 – 11.20 „Program Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Monika Karwat-Bury, Ekspert Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
11.20 – 11.50 „Oferta PARP dla przedsiębiorców”, Grażyna Czerwińska, Ekspert w Departamencie Komunikacji i Marketingu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
11.50 – 12.10 „Dostępność do instrumentów finansowych Unii Europejskiej w Polsce – wsparcie dla MŚP”, Adrian Pieńkowski, Ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
12.10 – 12.30 „ABC Eksportu. Oferta PAIH” Wojciech Nowicki, Menedżer, Departament Partnerstwa i Komunikacji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
12.30 – 12.50 „Możliwości finansowania ekspansji zagranicznej – eksportu i inwestycji”, Arkadiusz Zabłoński, Dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu, Bank Gospodarstwa Krajowego
12.50 – 13.20 Przerwa kawowa
13.20 – 13.40 „Oferta doradczo-szkoleniowa Polskiego Funduszu Rozwoju”, Magda Gajownik de Vries, Menadżer ds. Innowacji, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
13.40 – 14.00 „Oferta finansowa ARP S.A. Wsparcie dla przedsiębiorców” Joanna Kwitowska-Zawadzka, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
14.00 – 14.20 „Horyzont Europa dla przedsiębiorców”, Kamila Chmielewska, Główny Specjalista Operacyjny w Krajowym Punkcie Kontaktowym PR Horyzont Europa, Europejski Instytut Innowacji i Technologii EIT, Europejska Rada ds. Innowacji EIC, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
14.20 – 14.40 Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
14.40 – 15.00 „Wsparcie działalności B+R w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych”, Anna Kwaśnik, Dyrektor Operacyjny, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
15.00– 17.00 NETWORKING połączony z poczęstunkiem

 

Prelegenci:

Magda Gajownik de Vries – menadżerka w Departamencie Rozwoju Innowacji w Polskim Fundusz Rozwoju. W PFR tworzę ofertę – doradczo szkoleniową dla dużych przedsiębiorstw w zakresie innowacji, transformacji cyfrowej i energetycznej. Sieciuję przedsiębiorców ze start-upami, inwestorami i agencjami z Grupy PFR. Koordynatorka programu akceleracyjnego Akademia BioMed dla obiecujących start-upów z branży biotechnologicznej i medtech. Aktualnie zainteresowana tematami ESG.

 

Adrian Pieńkowski – finansista, ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w zakresie ułatwiania przedsiębiorcom i instytucjom finansowym dostępu do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Koordynator w Zespole Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich, gdzie reprezentuje ZBP oraz koordynuje działania zespołów międzybankowych. Posiada 9 letnie doświadczenie w ocenie projektów w zakresie innowacji oraz w zakresie działań inkubacyjnych projektów, w tym pozyskiwania kapitału, wdrażania i komercjalizacji rozwiązań.

 

 

 

Wojciech Nowicki – posiada kilkunastoletnią praktykę zawodową w konsultingu biznesowym, zarządzaniu projektami oraz informacjami. Pracował jako dziennikarz oraz dla agencji PR o zasięgu międzynarodowym, obecnie podejmuje wyzwania na polu dyplomacji ekonomicznej. W PAIH odpowiedzialny za obszar Public Affairs oraz projekty edukacyjne.

 

 

 

 

Joanna Kwitowska-Zawadzka – Dyrektor Centrum Obsługi Klienta Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Gdyni. Od maja 2019r. pełni funkcję Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorców Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., odpowiedzialna za stworzenie centrum i realizację jego zadań.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości instytucjonalnej, w tym w szczególności w obszarze strategii, rozwoju biznesu i wsparcia sprzedaży. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie analiz i kontrolingu biznesowego, budowania programów i kampanii aktywizujących sprzedaż, planowania finansowego, zarządzania sprzedażą, wdrażania produktów i procesów, prowadzenia projektów. Dba o wysoką jakość i efektywność działań w zespole. Skuteczna, zadaniowa, relacyjna i merytoryczna z otwartym umysłem i szerokim spojrzeniem na kwestie biznesowe.

 

Kamila Chmielewska – Ekspertka Krajowego Punktu Kontaktowego programu Horyzont Europa w obszarze innowacyjnej przedsiębiorczości. W codziennej pracy jako NCP współpracuje z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii EIT oraz wspiera polskich przedsiębiorców w przygotowywaniu aplikacji do EIC Accelerator. W Horyzoncie Europa ceni wykorzystanie badań i innowacji w celu odpowiedzi na najważniejsze globalne wyzwania. Z polskim ekosystemem innowacji związana od 5 lat.

 

 

 

 

Grażyna Czerwińska – Od 2004 roku związana z funduszami unijnymi. Uczestniczyła w realizacji projektów przedakcesyjnych Phare oraz dalszych okresów finansowania z funduszy UE. Obecnie zaangażowana jest w prace grupy roboczej przygotowującej PARP do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Ekspert w edukacji i informowaniu przedsiębiorców o możliwościach finasowania projektów.

 

 

 

 

 

 

 

Monika Karwat-Bury – Ekspert  w Departamencie Wdrożeń Innowacji w przedsiębiorstwach, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odpowiedzialna za programowanie nowych instrumentów wsparcia dla małych i średnich firm finansowanych z programów UE oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2024. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców dotyczące warunków i kryteriów oceny projektów składanych w konkursach o dofinansowanie inwestycji.

 

 

 

 

Marcin Seniuk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów.

Absolwent stosunków międzynarodowych w Collegium Civitas oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji projektów na Uniwersytecie Warszawskim.

Od kilkunastu lat zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich. W PARP od 2008 r. współtworzy i wdraża publiczne instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w oparciu o nowe produkty oraz współpracę z ośrodkami innowacji. Odpowiada za realizację projektów akceleracji startupów we współpracy z korporacjami, program Platformy startowe dla nowych pomysłów w Polsce Wschodniej i pierwszy publiczny program wizowy dla zagranicznych startupów – Poland Prize. Nadzoruje realizację pilotażowych instrumentów PARP wspierających i kreujących krajowy ekosystem startupowy. Bierze udział w projektowaniu oraz opiniowaniu instrumentów przyszłej perspektywy finansowej UE.

 

 

 

Arkadiusz Zabłoński – Dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej I Finansowania Handlu. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Warszawie. Posiada 30-letnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej oraz finansowaniu projektów inwestycyjnych. Zajmował się także rynkiem kapitałowym (licencja maklera papierów wartościowych) oraz nadzorem właścicielskim (były członek rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej PKO Bank Polski SA). Doświadczenie bankowe zdobywał między innymi w Deutsche Bank Polska, Pekao SA oraz PKO Bank Polski.

W Banku Gospodarstwa Krajowego od 2011 r. odpowiada za rozwój finansowania eksportu oraz ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw, zarówno w ramach programów rządowych, jak i działalności własnej BGK.

 

Marek Kruszewski – Manager ds. współpracy międzynarodowej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

Doświadczony specjalista ds. eksportu z udokumentowaną historią pracy w przemyśle wydobywczym i metalurgicznym, budowy maszyn i opakowań. Wykwalifikowany w zakresie negocjacji, obsługi klienta, sprzedaży i zarządzania projektami. Od niemal dwudziestu lat zajmuje się eksportem w firmach produkcyjnych i handlowych.

Organizował spotkania z klientami i inwestorami w USA, Europie i Azji. Z powodzeniem koordynował procedurę patentową innowacyjnych rozwiązań w 96 krajach.

 

 

Anna Kwaśnik – Dyrektor operacyjny, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

Project manager z ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi projektami w zakresie nowych technologii. Pełniła funkcję wiceprezeski największego w Polsce Klastra ICT Interizon. Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada certyfikaty zarządzania projektami, w tym Agile PM® Foundation, Prince2® Foundation Certificate in Project Management, Scrum Master Certificate in Project Management.

 

Pierwsze kroki na ścieżce zawodowej stawiała koordynując projekty krajowe zarówno w instytucjach otoczenia biznesu, firmach prywatnych oraz instytucjach pozarządowych (NGO’s). Z czasem w portfolio zarządzanych projektów pojawiły się projekty międzynarodowe realizowane ze środków Unii Europejskiej, które do tej pory z sukcesem realizuje i rozlicza zarówno merytorycznie, jak i finansowo. Uczestniczy w pracach związanych z tworzeniem koncepcji projektów technologicznych oraz aplikacji grantowych w ramach funduszy unijnych, w tym środków z programu Horyzont 2020.

Posiada interdyscyplinarne doświadczenie w zakresie pracy w międzynarodowym środowisku w branżach: ICT, healthcare, enterprise integration, big data, IoT a wszechstronność realizowanych projektów przekłada się na sukcesy w realizacji podejmowanych działań.

 

Stanisław Szultka – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Pracownik naukowy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Z wykształcenia ekonomista. Ekspert w dziedzinie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, trendów rozwoju technologii oraz polityki rozwoju. Posiada kilkanaście lat doświadczenia w zakresie badań i analiz gospodarczych, planowania strategicznego, rozwoju technologii oraz programowania i ewaluacji polityk publicznych. W powyższym zakresie realizował projekty m.in. dla Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, PARP, NCBiR oraz samorządów regionalnych w Polsce.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15.03.2022 r. do godz. 10:00
Kontakt:

Agnieszka Balcewicz
nr tel. 791 553 128,
e-mail: a.balcewicz@rigp.pl

Anna Gołaszewska
nr tel. 665 450 260
e-mail: a.golaszewska@rigp.pl

Zgłoszenia:
Proszę wpisać nr PKD działalności lub N/D jeśli nie dotyczy (np. podmiot zagraniczny)

Adres siedziby:

(Przy wejściu na wydarzenie sprawdzamy certyfikat COVID lub wynik negatywny)

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00

2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe (w wypadku powyższego ogłoszenia: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza). Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).

3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.

4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.

5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.

8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.

9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.

11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.

12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.

15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności