Broker Eksportowy

GRANTY NA DZIAŁANIA EKSPORTOWE

W ramach realizowanego projektu grantowego Agencja Rozwoju Pomorza S.A. udziela granty.

Zaplanowano cztery konkursy grantowe, dedykowane firmom, które nie podejmowały do tej pory działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami, jak również podmiotom, które planują rozwijać dotychczas prowadzoną działalność eksportową. Celem konkursów jest powierzenie przedsiębiorstwom indywidualnym lub grupom przedsiębiorstw grantów na realizację projektów ukierunkowanych na zwiększenie poziomu eksportu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Konkursy obejmują projekty polegające na udziale tych firm w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego MŚP. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich przedsiębiorstw, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne.

Preferowane są projekty firm, których produkt/usługa eksportowa wpisuje się w zakres przedmiotowy Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza i/lub które skorzystały z działań przygotowujących do eksportu realizowanych w ramach projektu PBE (np. posiadają rekomendację brokera eksportowego, uczestniczyły w seminarium o tematyce eksportowej).

Więcej informacji o naborze wniosków o udzielenie grantu znajduje się w zakładce Konkursy.

Podkategorie

KONKURSY

DOKUMENTY DO POBRANIA

Panel dostępności