Broker Eksportowy

BROKERZY EKSPORTOWI

AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.

Dariusz Kijanka

601 769 922 dariusz.kijanka@arp.gda.pl

Od 5 lat związany z projektem Pomorski Broker Eksportowy. Przeprowadził ponad 100 badań potencjału eksportowego ProExport pomorskich MŚP z wielu branż. Współorganizator i uczestnik wyjazdów promujących polskie firmy na wiodących zagranicznych imprezach targowych, (m.in. branże: produkcji i technologii przemysłowych, wyposażenia wnętrz, okrętowa/stoczniowa/offshore, technologii ochrony środowiska).

Prowadzi działalność doradczo-usługową wspierającą polskich eksporterów na rynkach zagranicznych, w tym przede wszystkim na rynkach byłego Związku Radzieckiego. Manager projektu „Polska-Ukraina” Bałtycko-Czarnomorskiego Forum Ekonomicznego. Konsultant Centrum Współpracy Biznesowej Polska-Rosja wspierającego firmy na rynku rosyjskim.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Organizacja i Zarządzanie. Współzałożyciel Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii. Entuzjasta i promotor rozwiązań wspierających transformację firm w ramach koncepcji Przemysł 4.0 (m.in. wdrożenia technologii w procesach cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji).

Maciej Frączek

601 675 609 maciej.fraczek@arp.gda.pl

Doradza m.in. przedsiębiorcom w zakresie potencjału rozwojowego i pozyskiwania środków unijnych. Od 12 lat zawodowo zajmuje się tematyką funduszy europejskich. Pracował w instytucjach szkoleniowych, organizacjach pracodawczych oraz NGO przy przedsięwzięciach UE z  tematyki wsparcia szkoleniowego przedsiębiorców, aktywizacji zawodowej osób niepracujących w zakresie zakładania biznesu. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Zainteresowania: sporty zespołowe, kalistenika. Miłośnik żużla oraz boksu.

Jolanta Carkowska

609 000 250 jolanta.carkowska@arp.gda.pl

Pomagam polskim firmom zaistnieć na rynkach międzynarodowych ze swoimi markami i produktami. Od dzieciństwa miałam do czynienia z kulturą i językiem rosyjskim, co pozwoliło mi w dorosłym życiu rozwinąć umiejętności lingwistyczne, które poszerzyłam o znajomość innych języków obcych. Dzięki wieloletniemu pobytowi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Australii nabyłam umiejętności międzynarodowego komunikowania się w różnych kręgach kulturowo-biznesowych. Swoją wiedzę ekspercką z dziedziny biznesu zdobyłam podczas studiów podyplomowych Biznes Międzynarodowy na Uniwersytecie Gdańskim, a także Master of Business Administration w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Andrzej Rzeźnikowski

573 161 370 andrzej.rzeznikowski@arp.gda.pl

Studiował na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie jest jednym z założycieli Koła Naukowego Handlu Zagranicznego. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie handlu i doradztwa zdobywał podczas pracy w branży motoryzacyjnej oraz finansowej. W swojej karierze zajmował się m.in.: nawiązywaniem i rozwojem relacji handlowych, zarządzaniem regionem sprzedaży flotowej samochodów, pozyskiwaniem finansowania inwestycyjnego i obrotowego dla MŚP, konstruowaniem oferty innowacyjnych produktów finansowych, prowadzeniem szkoleń produktowych oraz treningiem technik sprzedaży. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kształtowania relacji biznesowych, również w środowisku międzynarodowym.

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA POMORZA

Dominika Czechowska

607 658 045
d.czechowska@rigp.pl

Prezes Zarządu Design and Business Sp. z o.o., wykładowca oraz Menedżer Kierunku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, doradca biznesowy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, autor merytoryczny projektów doradczo-edukacyjnych, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2009 roku zajmuje się wsparciem doradczo-mentoringowym w obszarze zarządzania, strategii biznesowych oraz rozwoju eksportu. W dotychczasowej karierze zawodowej Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Dyrektor Zarządzający.

Paweł Mieczan

509 600 550
p.mieczan@rigp.pl

Podwaliny swojego doświadczenia zawodowego budował studiując Nauki Polityczne (Specjalizacja: Integracja Europejska) na Uniwersytecie Szczecińskim, w ramach którego to kierunku kształcił się również we Francji, na dwóch Uniwersytetach w Bordeaux.  Od niemal dziesięciu lat zajmuje się wsparciem w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej firm. Swoje doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie wypracował poprzez pracę w instytucjach regionalnych, jak np. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie czy Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ale również poprzez własną działalność gospodarczą. Autor wielu analiz i strategii związanych z internacjonalizacją dla firm z całego kraju, ale również artykułów poświęconych tej tematyce publikowanych, m.in. w magazynie Eksporter, którego jest także redaktorem naczelnym. Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ale również brał udział w charakterze eksperta w programie Ministerstwa Gospodarki Made in Poland. Posiada rozległe kontakty biznesowe ze specjalistami z różnych dziedzin w wielu krajach świata.

Przemysław Sola

604 891 066
p.sola@rigp.pl

Przemysław Sola. Od ponad 10 lat związany z consultingiem dla sektora MŚP. W trakcie kariery zawodowej, pełnił funkcje kierownicze zarówno w lokalnych, jak również ogólnopolskich organizacjach związanych z usługami doradczymi, finansowymi oraz technologicznymi, a także prowadził procesy związane z funduszami inwestycyjnymi. Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, wyceny przedsiębiorstw oraz pozyskiwania inwestorów, a także okazji inwestycyjnych. Posiada ośmioletnie doświadczenie zarządcze, potwierdzone licznymi, międzynarodowymi certyfikacjami (PRINCE2, AgilePM, SCRUM, MSP), a także umiejętności w zarządzaniu kilkunastoosobowym, rozproszonym zespołem. 

Z eksportem związany poprzez wspieranie lokalnych firm w poszukiwaniu zagranicznych kontaktów biznesowych, a także przez wsparcie zagranicznych inwestorów uruchamiających działalność na terenie Polski.

Marek Kruszewski

665 771 277
m.kruszewski@rigp.pl

Od niemal dwudziestu lat zajmuje się eksportem w firmach produkcyjnych i handlowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako specjalista marketingu, eksportu i handlu. Zarządzał startupem odpowiadając za rozwój projektu, ochronę patentową i pozyskanie inwestorów. Organizował spotkania z klientami i inwestorami w USA, Europie i Azji. Z powodzeniem koordynował procedurę patentową innowacyjnych rozwiązań w 96 krajach współpracując z lokalnymi kancelariami patentowymi w procedurze PCT. Inicjował, przygotowywał i koordynował projekty dofinansowane przez Fundusze Unijne. Posiada doświadczenie w nadzorowaniu projektów poświadczone certyfikatem PRINCE2.

Magdalena Raczyńska

665 770 766
m.raczynska@rigp.pl

Doświadczenie zawodowe zdobywała w krajowych oraz międzynarodowych spółkach i organizacjach odpowiedzialnych za wdrażanie projektów finansowanych ze środków UE. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pełniła funkcję Kierownika projektów badawczych, naukowych oraz biznesowych finansowanych ze środków m.in. PHARE, POKL, ERASMUS, RPO, INTERREG. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zarządcze, potwierdzone licznymi, międzynarodowymi certyfikacjami (PRINCE2, AgilePM, SCRUM, MSP), absolwentka kursu „Leader of innovation”. Od 2005 roku zajmuje się wsparciem doradczym w obszarze opracowywania i wdrażanie strategii biznesowych. Z eksportem związana od 2015 roku poprzez aktywne wspieranie pomorskich przedsiębiorców w nawiązywaniu międzynarodowych relacji zagranicznych, organizacje misji gospodarczych.

Natalia Kłos

663 672 867
n.klos@rigp.pl

Partner Operacyjny i wspólnik w BN Consulting. Odpowiedzialna za planowanie i realizację działań operacyjnych. Wdraża i realizuje politykę BN Consulting w zakresie standardów realizacji projektów. Zajmuje się wdrażaniem systemów i narzędzi rozwojowych oraz realizacją procesów rekrutacji. Konsultant, Specjalista ds. realizacji badań potencjału organizacji i audytów organizacyjnych, weryfikacji możliwości eksportowych usług i produktów, działań w obszarach HR.

STOWARZYSZENIE WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Karolina Musielewicz

530 932 262 karolina.musielewicz@swp.gda.pl

Od 10 lat związana z branżą consultingową. Jako doradczyni wspierała w rozwoju ponad 200 projektów biznesowych, uczestnicząc w tworzeniu strategii, biznesplanów, planów marketingowych, analiz rynkowych oraz finansowych, a także w zakresie ekspansji zagranicznej. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, a także liczne, międzynarodowe certyfikacje z zakresu zarządzania projektami, takie jak Agile PM, PRINCE2, SCRUM.

Donata Strycharczyk

58 350 51 40 donata.strycharczyk@swp.gda.pl

Ukończyła studia na Politechnice Gdańskiej. Od 10 lat prowadzi aktywność zawodową związaną z doradztwem dla firm w zakresie brandingu, wprowadzania nowych produktów na rynek, pozyskiwania środków na rozwój i ekspansję zagraniczną. Jako certyfikowany Project Manager posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów, w tym również międzynarodowych, poświadczone certyfikatami: IPMA, PRINCE2, SCRUM. Od 8 lat właściciel agencji marketingowej.

GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (INKUBATOR STARTER)

Mariia Ruban

787 957 324 m.ruban@inkubatorstarter.pl

Prowadzi działalność doradczo-usługową pomagając startupom zagranicznym z relokacją do Polski i pozyskiwaniem środków na rozwój. Osobiście przeprowadziła się do Polski 8 lat temu, co pozwala konsultować innych na podstawie również własnego doświadczenia. Zajmowała się koordynacją zagranicznych startupów w projekcie Poland Prize w gdańskim akceleratorze Techseed.me. Obecnie jest specjalistą ds. Rozwoju Startupów w Inkubatorze STARTER oraz Dyrektorem Operacyjnym w gdańskim startupie DataMass.

Bogdan Zhukevych


b.zhukevych@inkubatorstarter.pl

Założyciel Teurus, firmy konsultingowej, która pomaga startupom w zdobywaniu funduszy. Współzałożyciel Asia & Partners, firma z Hongkongu, koncentrowała się na organizacji wyjazdów firmowych i studyjnych do Chin. Startup scout i mentor w akceleratorze Space3ac. Wcześniej pracował w sektorze korporacyjnym (IBM i Lenovo), startupie Hand of Hope w Hongkongu oraz jednym z największych polskich funduszy venture capital Black Pearls VC.

POMORSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY

Jakub Różewski

577 853 855 j.rozewski@ppnt.gdynia.pl

Od lat w branży transportu morskiego. Zajmuje się pomocą spółkom MSP (szczególnie z branży transport, handel morski) w zakresie doradztwa biznesowego, pozyskiwania kredytów, poręczeń, możliwości rozwoju. Obsługiwał kontrakty dzierżawy statków i poszukiwania ładunków (nadawców i odbiorców). Od 2004 roku pracuje głównie w spółkach eksportujących towary i usługi, współpracuje z firmami z sektora MŚP – podwykonawcami zlecanych prac remontowych, prowadzącymi przeglądów statków i dostawcami towarów. Zajmował się też przeprowadzaniem remontów posiadanych jednostek w stoczniach polskich i zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa biznesowego i relacji biznesowo-handlowych. Interesuje się nowymi technologiami, kobiecą koszykówką i juniorską męską piłką nożną. Uprawia sport.

LIDER PROJEKTU

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
www.arp.gda.pl

Kontakt w sprawie projektu:
Emilia Drozd-Kochanowicz
Kierownik projektu
tel. 58 32 33 201
e-mail: emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.pl

Kontakt w sprawie grantów:
Małgorzata Płochocka
tel. 58 32 33 245
e-mail: malgorzata.plochocka@arp.gda.pl

Małgorzata Zacharzyńska
tel. 58 32 33 108
e-mail: malgorzata.zacharzynska@arp.gda.pl

PARTNERZY PROJEKTU

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82, 80-309 Gdańsk
www.rigp.pl
tel. 58 305 23 25

Osoba do kontaktu:
Magdalena Raczyńska
tel. 665 770 776
e-mail: m.raczynska@rigp.pl

Stowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” O/T w Gdańsku 
Piekarnicza 12A  
80-126 Gdańsk

Osoba do kontaktu
Magdalena Piskor
Tel.: +48 531 531 632/+48 530 932 262
e-mail: magdalena.piskor@swp.gda.pl

Inkubator STARTER

Inkubator STARTER 
ul. Lęborska 3b
80-386 Gdańsk
tel. 58 731 65 75
tel. 665 604 604
www.inkubatorstarter.pl

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Balcewicz
tel. 58 731 65 60
e-mail: a.balcewicz@inkubatorstarter.pl

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
tel. 58 722 03 00
e-mail: office@investgda.pl
www.investgda.pl

Osoba do kontaktu:
Agata Maderska
tel. 58 722 03 08
e-mail: a.maderska@investgda.pl

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
tel. 58 698 21 50
www.ppnt.pl

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Fedorowicz
a.fedorowicz@ppnt.gdynia.pl
tel. 48 58 698 22 42