Broker Eksportowy

BROKERZY EKSPORTOWI

AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.

Dariusz Kijanka

601 769 922 dariusz.kijanka@arp.gda.pl

Od ponad trzech lat związany z projektem Pomorski Broker Eksportowy. Przeprowadził ponad 100 badań potencjału eksportowego pomorskich firm MŚP z różnych branż: m.in. morskiej, wyposażenia wnętrz, maszyn i urządzeń, budowlanej, spożywczej, odzieżowej. Współorganizator i uczestnik szeregu wyjazdów zagranicznych promujących firmy – uczestników projektu PBE - na branżowych imprezach wystawienniczych. Prowadzi działalność doradczo-usługową wspierając polskich eksporterów za granicą. Ekspert rynku rosyjskiego i ukraińskiego. Zarządza sopockim biurem Centrum Współpracy Biznesowej Polska-Rosja przygotowującym i wspierającym pomorskie firmy m.in. na rynku rosyjskim. Organizator specjalistycznych seminariów na temat rynku rosyjskiego. Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Organizacja i Zarządzanie. Członek RIGP, współzałożyciel Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii. Przygotowywał firmy do certyfikacji systemu zarządzania jakością ISO.

Maciej Frączek

601 675 609 maciej.fraczek@arp.gda.pl

Doradza m.in. przedsiębiorcom w zakresie potencjału rozwojowego i pozyskiwania środków unijnych. Od 12 lat zawodowo zajmuje się tematyką funduszy europejskich. Pracował w instytucjach szkoleniowych, organizacjach pracodawczych oraz NGO przy przedsięwzięciach UE z  tematyki wsparcia szkoleniowego przedsiębiorców, aktywizacji zawodowej osób niepracujących w zakresie zakładania biznesu. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Zainteresowania: sporty zespołowe, kalistenika. Miłośnik żużla oraz boksu.

Jolanta Carkowska

609 000 250 jolanta.carkowska@arp.gda.pl

Pomagam polskim firmom zaistnieć na rynkach międzynarodowych ze swoimi markami i produktami. Od dzieciństwa miałam do czynienia z kulturą i językiem rosyjskim, co pozwoliło mi w dorosłym życiu rozwinąć umiejętności lingwistyczne, które poszerzyłam o znajomość innych języków obcych. Dzięki wieloletniemu pobytowi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Australii nabyłam umiejętności międzynarodowego komunikowania się w różnych kręgach kulturowo-biznesowych. Swoją wiedzę ekspercką z dziedziny biznesu zdobyłam podczas studiów podyplomowych Biznes Międzynarodowy na Uniwersytecie Gdańskim, a także Master of Business Administration w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Andrzej Rzeźnikowski

573 161 370 andrzej.rzeznikowski@arp.gda.pl

Studiował na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie jest jednym z założycieli Koła Naukowego Handlu Zagranicznego. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie handlu i doradztwa zdobywał podczas pracy w branży motoryzacyjnej oraz finansowej. W swojej karierze zajmował się m.in.: nawiązywaniem i rozwojem relacji handlowych, zarządzaniem regionem sprzedaży flotowej samochodów, pozyskiwaniem finansowania inwestycyjnego i obrotowego dla MŚP, konstruowaniem oferty innowacyjnych produktów finansowych, prowadzeniem szkoleń produktowych oraz treningiem technik sprzedaży. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kształtowania relacji biznesowych, również w środowisku międzynarodowym.

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA POMORZA

Piotr Maksyś

882 430 983
p.maksys@rigp.pl

Pracownik Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii, odpowiedzialny za prace nad projektami naukowymi i biznesowymi i zaangażowany w tworzenie strategii klastra w obszarze nowych technologii. Specjalista w zakresie przedsięwzięć projektowych – realizował i przygotowywał projekty w Regionie Morza Bałtyckiego finansowane ze źródeł EU: Submariner oraz Baltic Blue Biotechnology Alliance. Organizował misje przyjazdowe (Estonia, Rosja, Kazachstan, Tatarstan, kraje EU, Kanady, Brazylii) oraz targi międzynarodowe, m.in. w Genewie i Bostonie, w ramach swojej pracy w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Otwarty na rozmowę i spostrzeżenia klientów w poszukiwaniu rozwiązań. Pasjonuje się uczeniem innych języka angielskiego, muzyką oraz fotografią.

Dominika Czechowska

607 658 045 d.czechowska@rigp.pl

Prezes Zarządu Design and Business Sp. z o.o., wykładowca oraz Menedżer Kierunku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, doradca biznesowy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, autor merytoryczny projektów doradczo-edukacyjnych, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2009 roku zajmuje się wsparciem doradczo-mentoringowym w obszarze zarządzania, strategii biznesowych oraz rozwoju eksportu. W dotychczasowej karierze zawodowej Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Dyrektor Zarządzający.

Paweł Mieczan

509 600 550
p.mieczan@rigp.pl

Podwaliny swojego doświadczenia zawodowego budował studiując Nauki Polityczne (Specjalizacja: Integracja Europejska) na Uniwersytecie Szczecińskim, w ramach którego to kierunku kształcił się również we Francji, na dwóch Uniwersytetach w Bordeaux.  Od niemal dziesięciu lat zajmuje się wsparciem w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej firm. Swoje doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie wypracował poprzez pracę w instytucjach regionalnych, jak np. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie czy Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ale również poprzez własną działalność gospodarczą. Autor wielu analiz i strategii związanych z internacjonalizacją dla firm z całego kraju, ale również artykułów poświęconych tej tematyce publikowanych, m.in. w magazynie Eksporter, którego jest także redaktorem naczelnym. Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ale również brał udział w charakterze eksperta w programie Ministerstwa Gospodarki Made in Poland. Posiada rozległe kontakty biznesowe ze specjalistami z różnych dziedzin w wielu krajach świata.

Przemysław Sola

515 229 847
p.sola@rigp.pl

Przemysław Sola. Od ponad 10 lat związany z consultingiem dla sektora MŚP. W trakcie kariery zawodowej, pełnił funkcje kierownicze zarówno w lokalnych, jak również ogólnopolskich organizacjach związanych z usługami doradczymi, finansowymi oraz technologicznymi, a także prowadził procesy związane z funduszami inwestycyjnymi. Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, wyceny przedsiębiorstw oraz pozyskiwania inwestorów, a także okazji inwestycyjnych. Posiada ośmioletnie doświadczenie zarządcze, potwierdzone licznymi, międzynarodowymi certyfikacjami (PRINCE2, AgilePM, SCRUM, MSP), a także umiejętności w zarządzaniu kilkunastoosobowym, rozproszonym zespołem. 

Z eksportem związany poprzez wspieranie lokalnych firm w poszukiwaniu zagranicznych kontaktów biznesowych, a także przez wsparcie zagranicznych inwestorów uruchamiających działalność na terenie Polski.

Marek Kruszewski

665 771 277 m.kruszewski@rigp.pl

Od niemal dwudziestu lat zajmuje się eksportem w firmach produkcyjnych i handlowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako specjalista marketingu, eksportu i handlu. Zarządzał startupem odpowiadając za rozwój projektu, ochronę patentową i pozyskanie inwestorów. Organizował spotkania z klientami i inwestorami w USA, Europie i Azji. Z powodzeniem koordynował procedurę patentową innowacyjnych rozwiązań w 96 krajach współpracując z lokalnymi kancelariami patentowymi w procedurze PCT. Inicjował, przygotowywał i koordynował projekty dofinansowane przez Fundusze Unijne. Posiada doświadczenie w nadzorowaniu projektów poświadczone certyfikatem PRINCE2.

STOWARZYSZENIE WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Karolina Musielewicz

530 932 262 karolina.musielewicz@swp.gda.pl

Od 10 lat związana z branżą consultingową. Jako doradczyni wspierała w rozwoju ponad 200 projektów biznesowych, uczestnicząc w tworzeniu strategii, biznesplanów, planów marketingowych, analiz rynkowych oraz finansowych, a także w zakresie ekspansji zagranicznej. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, a także liczne, międzynarodowe certyfikacje z zakresu zarządzania projektami, takie jak Agile PM, PRINCE2, SCRUM.

Donata Strycharczyk

58 350 51 40 donata.strycharczyk@swp.gda.pl

Ukończyła studia na Politechnice Gdańskiej. Od 10 lat prowadzi aktywność zawodową związaną z doradztwem dla firm w zakresie brandingu, wprowadzania nowych produktów na rynek, pozyskiwania środków na rozwój i ekspansję zagraniczną. Jako certyfikowany Project Manager posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów, w tym również międzynarodowych, poświadczone certyfikatami: IPMA, PRINCE2, SCRUM. Od 8 lat właściciel agencji marketingowej.

GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (INKUBATOR STARTER)

Mariia Ruban

787 957 324 m.ruban@inkubatorstarter.pl

Prowadzi działalność doradczo-usługową pomagając startupom zagranicznym z relokacją do Polski i pozyskiwaniem środków na rozwój. Osobiście przeprowadziła się do Polski 8 lat temu, co pozwala konsultować innych na podstawie również własnego doświadczenia. Zajmowała się koordynacją zagranicznych startupów w projekcie Poland Prize w gdańskim akceleratorze Techseed.me. Obecnie jest specjalistą ds. Rozwoju Startupów w Inkubatorze STARTER oraz Dyrektorem Operacyjnym w gdańskim startupie DataMass.

Bogdan Zhukevych


b.zhukevych@inkubatorstarter.pl

Założyciel Teurus, firmy konsultingowej, która pomaga startupom w zdobywaniu funduszy. Współzałożyciel Asia & Partners, firma z Hongkongu, koncentrowała się na organizacji wyjazdów firmowych i studyjnych do Chin. Startup scout i mentor w akceleratorze Space3ac. Wcześniej pracował w sektorze korporacyjnym (IBM i Lenovo), startupie Hand of Hope w Hongkongu oraz jednym z największych polskich funduszy venture capital Black Pearls VC.

POMORSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY

Jakub Różewski

577 853 855 j.rozewski@ppnt.gdynia.pl

Od lat w branży transportu morskiego. Zajmuje się pomocą spółkom MSP (szczególnie z branży transport, handel morski) w zakresie doradztwa biznesowego, pozyskiwania kredytów, poręczeń, możliwości rozwoju. Obsługiwał kontrakty dzierżawy statków i poszukiwania ładunków (nadawców i odbiorców). Od 2004 roku pracuje głównie w spółkach eksportujących towary i usługi, współpracuje z firmami z sektora MŚP – podwykonawcami zlecanych prac remontowych, prowadzącymi przeglądów statków i dostawcami towarów. Zajmował się też przeprowadzaniem remontów posiadanych jednostek w stoczniach polskich i zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa biznesowego i relacji biznesowo-handlowych. Interesuje się nowymi technologiami, kobiecą koszykówką i juniorską męską piłką nożną. Uprawia sport.

LIDER PROJEKTU

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
www.arp.gda.pl

Kontakt w sprawie projektu:
Emilia Drozd-Kochanowicz
Kierownik projektu
tel. 58 32 33 201
e-mail: emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.pl

Kontakt w sprawie grantów:
Małgorzata Płochocka
tel. 58 32 33 245
e-mail: malgorzata.plochocka@arp.gda.pl

Małgorzata Zacharzyńska
tel. 58 32 33 108
e-mail: malgorzata.zacharzynska@arp.gda.pl

PARTNERZY PROJEKTU

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82, 80-309 Gdańsk
www.rigp.pl
tel. 58 305 23 25

Osoba do kontaktu:
Dorota Lewandowska
tel. 665 770 331
e-mail: d.lewandowska@rigp.pl

Stowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” O/T w Gdańsku 
Piekarnicza 12A  
80-126 Gdańsk

Osoba do kontaktu
Magdalena Piskor
Tel.: +48 531 531 632/+48 530 932 262
e-mail: magdalena.piskor@swp.gda.pl

Inkubator STARTER

Inkubator STARTER 
ul. Lęborska 3b
80-386 Gdańsk
tel. 58 731 65 75
tel. 665 604 604
www.inkubatorstarter.pl

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Balcewicz
tel. 58 731 65 60
e-mail: a.balcewicz@inkubatorstarter.pl

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
tel. 58 722 03 00
e-mail: office@investgda.pl
www.investgda.pl

Osoba do kontaktu:
Agata Maderska
tel. 58 722 03 08
e-mail: a.maderska@investgda.pl

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
tel. 58 698 21 50
www.ppnt.pl

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Fedorowicz
a.fedorowicz@ppnt.gdynia.pl
tel. 48 58 698 22 42