Broker Eksportowy

BROKERZY EKSPORTOWI

AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.

Maciej Frączek

601 675 609
maciej.fraczek@arp.gda.pl

Dowiedz się więcej

Doradza m.in. przedsiębiorcom w zakresie potencjału rozwojowego i pozyskiwania środków unijnych. Od 12 lat zawodowo zajmuje się tematyką funduszy europejskich. Pracował w instytucjach szkoleniowych, organizacjach pracodawczych oraz NGO przy przedsięwzięciach UE z  tematyki wsparcia szkoleniowego przedsiębiorców, aktywizacji zawodowej osób niepracujących w zakresie zakładania biznesu. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Zainteresowania: sporty zespołowe, kalistenika. Miłośnik żużla oraz boksu.

Jolanta Carkowska

609 000 250
jolanta.carkowska@arp.gda.pl

Dowiedz się więcej

Pomagam polskim firmom zaistnieć na rynkach międzynarodowych ze swoimi markami i produktami. Od dzieciństwa miałam do czynienia z kulturą i językiem rosyjskim, co pozwoliło mi w dorosłym życiu rozwinąć umiejętności lingwistyczne, które poszerzyłam o znajomość innych języków obcych. Dzięki wieloletniemu pobytowi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Australii nabyłam umiejętności międzynarodowego komunikowania się w różnych kręgach kulturowo-biznesowych. Swoją wiedzę ekspercką z dziedziny biznesu zdobyłam podczas studiów podyplomowych Biznes Międzynarodowy na Uniwersytecie Gdańskim, a także Master of Business Administration w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA POMORZA

Marek Kruszewski

665 771 277
m.kruszewski@rigp.pl

Dowiedz się więcej

Od niemal dwudziestu lat zajmuje się eksportem w firmach produkcyjnych i handlowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako specjalista marketingu, eksportu i handlu. Zarządzał startupem odpowiadając za rozwój projektu, ochronę patentową i pozyskanie inwestorów. Organizował spotkania z klientami i inwestorami w USA, Europie i Azji. Z powodzeniem koordynował procedurę patentową innowacyjnych rozwiązań w 96 krajach współpracując z lokalnymi kancelariami patentowymi w procedurze PCT. Inicjował, przygotowywał i koordynował projekty dofinansowane przez Fundusze Unijne. Posiada doświadczenie w nadzorowaniu projektów poświadczone certyfikatem PRINCE2.

GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (INKUBATOR STARTER)

Ewa Ropela

662 237 915
e.ropela@inkubatorstarter.pl

Dowiedz się więcej

Menedżer Zespołu ds. Rozwoju Start-upów

POMORSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY

Jakub Różewski

577 853 855
j.rozewski@ppnt.gdynia.pl

Dowiedz się więcej

Od lat w branży transportu morskiego. Zajmuje się pomocą spółkom MSP (szczególnie z branży transport, handel morski) w zakresie doradztwa biznesowego, pozyskiwania kredytów, poręczeń, możliwości rozwoju. Obsługiwał kontrakty dzierżawy statków i poszukiwania ładunków (nadawców i odbiorców). Od 2004 roku pracuje głównie w spółkach eksportujących towary i usługi, współpracuje z firmami z sektora MŚP – podwykonawcami zlecanych prac remontowych, prowadzącymi przeglądów statków i dostawcami towarów. Zajmował się też przeprowadzaniem remontów posiadanych jednostek w stoczniach polskich i zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa biznesowego i relacji biznesowo-handlowych. Interesuje się nowymi technologiami, kobiecą koszykówką i juniorską męską piłką nożną. Uprawia sport.

LIDER PROJEKTU

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
www.arp.gda.pl

Kontakt w sprawie projektu:
Emilia Drozd-Kochanowicz
Kierownik projektu
tel. 58 32 33 201
e-mail: emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.pl

Kontakt w sprawie grantów:
Małgorzata Płochocka
tel. 58 32 33 245
e-mail: malgorzata.plochocka@arp.gda.pl

Małgorzata Zacharzyńska
tel. 58 32 33 108
e-mail: malgorzata.zacharzynska@arp.gda.pl

PARTNERZY PROJEKTU

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82, 80-309 Gdańsk
www.rigp.pl
tel. 58 305 23 25

Osoba do kontaktu:
Magdalena Raczyńska
tel. 665 770 776
e-mail: m.raczynska@rigp.pl

Stowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” O/T w Gdańsku 
Piekarnicza 12A  
80-126 Gdańsk

Osoba do kontaktu
Laura Hypta

Tel.: +48 600 420 987
e-mail: laura.h@swp.gda.pl

Inkubator STARTER

Inkubator STARTER 
ul. Lęborska 3b
80-386 Gdańsk
tel. 58 731 65 75
tel. 665 604 604
www.inkubatorstarter.pl

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Ignaczak
tel. 58 731 65 74
e-mail: a.ignaczak@inkubatorstarter.pl

Ewa Brożek
tel. 58 731 65 50
e-mail: e.brozek@inkubatorstarter.pl

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
tel. 58 722 03 00
e-mail: office@investgda.pl
www.investgda.pl

Osoba do kontaktu:
Agata Maderska
tel. 58 722 03 08
e-mail: a.maderska@investgda.pl

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
tel. 58 698 21 50
www.ppnt.pl

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Fedorowicz
a.fedorowicz@ppnt.gdynia.pl
tel. 48 58 698 22 42

Panel dostępności