Broker Eksportowy

BROKERZY EKSPORTOWI

AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.

Dariusz Kijanka

601 769 922
dariusz.kijanka@arp.gda.pl

Od 5 lat związany z projektem Pomorski Broker Eksportowy. Przeprowadził ponad 100 badań potencjału eksportowego ProExport pomorskich MŚP z wielu branż. Współorganizator i uczestnik wyjazdów promujących polskie firmy na wiodących zagranicznych imprezach targowych, (m.in. branże: produkcji i technologii przemysłowych, wyposażenia wnętrz, okrętowa/stoczniowa/offshore, technologii ochrony środowiska).

Prowadzi działalność doradczo-usługową wspierającą polskich eksporterów na rynkach zagranicznych, w tym przede wszystkim na rynkach byłego Związku Radzieckiego. Manager projektu „Polska-Ukraina” Bałtycko-Czarnomorskiego Forum Ekonomicznego. Konsultant Centrum Współpracy Biznesowej Polska-Rosja wspierającego firmy na rynku rosyjskim.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Organizacja i Zarządzanie. Współzałożyciel Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii. Entuzjasta i promotor rozwiązań wspierających transformację firm w ramach koncepcji Przemysł 4.0 (m.in. wdrożenia technologii w procesach cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji).

Maciej Frączek

601 675 609
maciej.fraczek@arp.gda.pl

Doradza m.in. przedsiębiorcom w zakresie potencjału rozwojowego i pozyskiwania środków unijnych. Od 12 lat zawodowo zajmuje się tematyką funduszy europejskich. Pracował w instytucjach szkoleniowych, organizacjach pracodawczych oraz NGO przy przedsięwzięciach UE z  tematyki wsparcia szkoleniowego przedsiębiorców, aktywizacji zawodowej osób niepracujących w zakresie zakładania biznesu. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Zainteresowania: sporty zespołowe, kalistenika. Miłośnik żużla oraz boksu.

Jolanta Carkowska

609 000 250
jolanta.carkowska@arp.gda.pl

Pomagam polskim firmom zaistnieć na rynkach międzynarodowych ze swoimi markami i produktami. Od dzieciństwa miałam do czynienia z kulturą i językiem rosyjskim, co pozwoliło mi w dorosłym życiu rozwinąć umiejętności lingwistyczne, które poszerzyłam o znajomość innych języków obcych. Dzięki wieloletniemu pobytowi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Australii nabyłam umiejętności międzynarodowego komunikowania się w różnych kręgach kulturowo-biznesowych. Swoją wiedzę ekspercką z dziedziny biznesu zdobyłam podczas studiów podyplomowych Biznes Międzynarodowy na Uniwersytecie Gdańskim, a także Master of Business Administration w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA POMORZA

Dominika Czechowska

607 658 045
d.czechowska@rigp.pl

Prezes Zarządu Design and Business Sp. z o.o., wykładowca oraz Menedżer Kierunku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, doradca biznesowy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, autor merytoryczny projektów doradczo-edukacyjnych, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2009 roku zajmuje się wsparciem doradczo-mentoringowym w obszarze zarządzania, strategii biznesowych oraz rozwoju eksportu. W dotychczasowej karierze zawodowej Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Dyrektor Zarządzający.

Paweł Mieczan

509 600 550
p.mieczan@rigp.pl

Podwaliny swojego doświadczenia zawodowego budował studiując Nauki Polityczne (Specjalizacja: Integracja Europejska) na Uniwersytecie Szczecińskim, w ramach którego to kierunku kształcił się również we Francji, na dwóch Uniwersytetach w Bordeaux.  Od niemal dziesięciu lat zajmuje się wsparciem w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej firm. Swoje doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie wypracował poprzez pracę w instytucjach regionalnych, jak np. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie czy Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ale również poprzez własną działalność gospodarczą. Autor wielu analiz i strategii związanych z internacjonalizacją dla firm z całego kraju, ale również artykułów poświęconych tej tematyce publikowanych, m.in. w magazynie Eksporter, którego jest także redaktorem naczelnym. Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ale również brał udział w charakterze eksperta w programie Ministerstwa Gospodarki Made in Poland. Posiada rozległe kontakty biznesowe ze specjalistami z różnych dziedzin w wielu krajach świata.

Przemysław Sola

604 891 066
p.sola@rigp.pl

Przemysław Sola. Od ponad 10 lat związany z consultingiem dla sektora MŚP. W trakcie kariery zawodowej, pełnił funkcje kierownicze zarówno w lokalnych, jak również ogólnopolskich organizacjach związanych z usługami doradczymi, finansowymi oraz technologicznymi, a także prowadził procesy związane z funduszami inwestycyjnymi. Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, wyceny przedsiębiorstw oraz pozyskiwania inwestorów, a także okazji inwestycyjnych. Posiada ośmioletnie doświadczenie zarządcze, potwierdzone licznymi, międzynarodowymi certyfikacjami (PRINCE2, AgilePM, SCRUM, MSP), a także umiejętności w zarządzaniu kilkunastoosobowym, rozproszonym zespołem. 

Z eksportem związany poprzez wspieranie lokalnych firm w poszukiwaniu zagranicznych kontaktów biznesowych, a także przez wsparcie zagranicznych inwestorów uruchamiających działalność na terenie Polski.

Marek Kruszewski

665 771 277
m.kruszewski@rigp.pl

Od niemal dwudziestu lat zajmuje się eksportem w firmach produkcyjnych i handlowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako specjalista marketingu, eksportu i handlu. Zarządzał startupem odpowiadając za rozwój projektu, ochronę patentową i pozyskanie inwestorów. Organizował spotkania z klientami i inwestorami w USA, Europie i Azji. Z powodzeniem koordynował procedurę patentową innowacyjnych rozwiązań w 96 krajach współpracując z lokalnymi kancelariami patentowymi w procedurze PCT. Inicjował, przygotowywał i koordynował projekty dofinansowane przez Fundusze Unijne. Posiada doświadczenie w nadzorowaniu projektów poświadczone certyfikatem PRINCE2.

Anna Gołaszewska

665 450 260
a.golaszewska@rigp.pl

Absolwentka studiów inżynierskich i magisterskich z zakresu zarządzania na Politechnice Gdańskiej, a także podyplomowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

 

Wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Odpowiedzialna za dochodzenia roszczeń regresowych. Odpowiedzialna za redefiniowanie istniejących procesów oraz wdrożenie innowacyjnego procesu obsługi roszczeń w ramach porozumienia z Polską Izbą Ubezpieczeń.

Obecnie związana z doradztwem dla przedsiębiorstw typu start-up w zakresie rozwoju produktu. Specjalizuje się w przygotowywaniu biznesplanów, planów rozwoju eksportu oraz metodycznym zarządzaniu innowacyjnymi procesami. Ponadto specjalista w zakresie realizacji badań potencjału organizacji i audytów organizacyjnych, weryfikacji możliwości eksportowych usług i produktów, jak również budowy strategii eksportowych.

Certyfikowany moderator Design Thinking.

Agnieszka Balcewicz

791 553 128
a.balcewicz@rigp.pl

Absolwentka studiów inżynierskich i magisterskich z zakresu ochrony środowiska, a także podyplomowych z zakresu psychologii biznesu oraz zamówień publicznych. 

 

Od 14 lat związana z funduszami unijnymi zarówno po stronie sektora publicznego jak i prywatnego. Kompleksowo obsługuje projekty - od przygotowywania wniosków po realizację a także rozliczenie. Od 3 lat związana również z branżą zamówień publicznych po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy, odpowiadam za cały proces przygotowania i przeprowadzenia postępowań.

Małgorzata Domańska-Plichta

885 454 477
m.domanska@rigp.pl

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Koszalińskiej. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Job-Coaching na Uniwersytecie SWPS oraz z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej. Od ponad 15 lat związana z rynkiem badań marketingowych, gdzie kompleksowo zarządzała ogólnopolskimi projektami badawczymi. Specjalizująca się w projektowaniu i realizacji badań dotyczących standardów obsługi klienta.

Prywatnie pasjonatka malarstwa, jazdy na motocyklu i natury

STOWARZYSZENIE WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Karolina Musielewicz

530 932 262
karolina.musielewicz@swp.gda.pl

Od 10 lat związana z branżą consultingową. Jako doradczyni wspierała w rozwoju ponad 200 projektów biznesowych, uczestnicząc w tworzeniu strategii, biznesplanów, planów marketingowych, analiz rynkowych oraz finansowych, a także w zakresie ekspansji zagranicznej. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, a także liczne, międzynarodowe certyfikacje z zakresu zarządzania projektami, takie jak Agile PM, PRINCE2, SCRUM.

Donata Strycharczyk

58 350 51 40
donata.strycharczyk@swp.gda.pl

Ukończyła studia na Politechnice Gdańskiej. Od 10 lat prowadzi aktywność zawodową związaną z doradztwem dla firm w zakresie brandingu, wprowadzania nowych produktów na rynek, pozyskiwania środków na rozwój i ekspansję zagraniczną. Jako certyfikowany Project Manager posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów, w tym również międzynarodowych, poświadczone certyfikatami: IPMA, PRINCE2, SCRUM. Od 8 lat właściciel agencji marketingowej.

GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (INKUBATOR STARTER)

Mariia Ruban

787 957 324
m.ruban@inkubatorstarter.pl

Prowadzi działalność doradczo-usługową pomagając startupom zagranicznym z relokacją do Polski i pozyskiwaniem środków na rozwój. Osobiście przeprowadziła się do Polski 8 lat temu, co pozwala konsultować innych na podstawie również własnego doświadczenia. Zajmowała się koordynacją zagranicznych startupów w projekcie Poland Prize w gdańskim akceleratorze Techseed.me. Obecnie jest specjalistą ds. Rozwoju Startupów w Inkubatorze STARTER oraz Dyrektorem Operacyjnym w gdańskim startupie DataMass.

Bogdan Zhukevych


b.zhukevych@inkubatorstarter.pl

Założyciel Teurus, firmy konsultingowej, która pomaga startupom w zdobywaniu funduszy. Współzałożyciel Asia & Partners, firma z Hongkongu, koncentrowała się na organizacji wyjazdów firmowych i studyjnych do Chin. Startup scout i mentor w akceleratorze Space3ac. Wcześniej pracował w sektorze korporacyjnym (IBM i Lenovo), startupie Hand of Hope w Hongkongu oraz jednym z największych polskich funduszy venture capital Black Pearls VC.

POMORSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY

Jakub Różewski

577 853 855
j.rozewski@ppnt.gdynia.pl

Od lat w branży transportu morskiego. Zajmuje się pomocą spółkom MSP (szczególnie z branży transport, handel morski) w zakresie doradztwa biznesowego, pozyskiwania kredytów, poręczeń, możliwości rozwoju. Obsługiwał kontrakty dzierżawy statków i poszukiwania ładunków (nadawców i odbiorców). Od 2004 roku pracuje głównie w spółkach eksportujących towary i usługi, współpracuje z firmami z sektora MŚP – podwykonawcami zlecanych prac remontowych, prowadzącymi przeglądów statków i dostawcami towarów. Zajmował się też przeprowadzaniem remontów posiadanych jednostek w stoczniach polskich i zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa biznesowego i relacji biznesowo-handlowych. Interesuje się nowymi technologiami, kobiecą koszykówką i juniorską męską piłką nożną. Uprawia sport.

BROKER INNOWACJI

Agnieszka Jarzewicz

573 161 370
agnieszka.jarzewicz@arp.gda.pl

Pomaga przedsiębiorstwom innowacyjnym w pozyskiwaniu wsparcia z programów funduszy unijnych. Od 7 lat asystuje Komisji Europejskiej w roli eksperta zewnętrznego przy zadaniach związanych z zarządzaniem wybranych programów funduszy unijnych. Zapraszana jest do ewaluacji propozycji projektów i monitoringu realizacji projektów. Wykształcenie wyższe zdobyła na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała stopień magistra kulturoznawstwa oraz doktora filozofii, specjalizując się w zakresie komunikacji społecznej. Przekonana o zasadności kształcenia ustawicznego, rozwija swoje kompetencje w zakresie teledetekcji i analityki przestrzennej na kursach NASA, Copernicus EU, ESRI. Pracowała w Akademii Pomorskiej, m.in. w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie zgłębiała mechanizmy komunikacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Operuje kilkoma językami obcymi. Kocha morze i czyste powietrze, regularnie korzysta z sauny. Od 22 lat uprawia codziennie jogę Iyengara.

LIDER PROJEKTU

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
www.arp.gda.pl

Kontakt w sprawie projektu:
Emilia Drozd-Kochanowicz
Kierownik projektu
tel. 58 32 33 201
e-mail: emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.pl

Kontakt w sprawie grantów:
Małgorzata Płochocka
tel. 58 32 33 245
e-mail: malgorzata.plochocka@arp.gda.pl

Małgorzata Zacharzyńska
tel. 58 32 33 108
e-mail: malgorzata.zacharzynska@arp.gda.pl

PARTNERZY PROJEKTU

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82, 80-309 Gdańsk
www.rigp.pl
tel. 58 305 23 25

Osoba do kontaktu:
Magdalena Raczyńska
tel. 665 770 776
e-mail: m.raczynska@rigp.pl

Stowarzyszenie “Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” O/T w Gdańsku 
Piekarnicza 12A  
80-126 Gdańsk

Osoba do kontaktu
Magdalena Piskor
Tel.: +48 531 531 632/+48 530 932 262
e-mail: magdalena.piskor@swp.gda.pl

Inkubator STARTER

Inkubator STARTER 
ul. Lęborska 3b
80-386 Gdańsk
tel. 58 731 65 75
tel. 665 604 604
www.inkubatorstarter.pl

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Balcewicz
tel. 58 731 65 60
e-mail: a.balcewicz@inkubatorstarter.pl

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
tel. 58 722 03 00
e-mail: office@investgda.pl
www.investgda.pl

Osoba do kontaktu:
Agata Maderska
tel. 58 722 03 08
e-mail: a.maderska@investgda.pl

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
tel. 58 698 21 50
www.ppnt.pl

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Fedorowicz
a.fedorowicz@ppnt.gdynia.pl
tel. 48 58 698 22 42