Broker Eksportowy

MIĘDZYNARODOWE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W projekcie Pomorski Broker Eksportowy realizowany jest cykl seminariów dla firm zainteresowanych zamówieniami publicznymi organizacji międzynarodowych. Spotkania mają na celu zachęcenie firm z naszego regionu do startowania w przetargach i zdobywania kontraktów w ramach takich organizacji jak np. ONZ, NATO, US Army.
Wachlarz poszukiwanych przez organizacje międzynarodowe towarów i usług jest bardzo szeroki, a podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia mają szansę na zdobycie wiarygodnego klienta.
Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne.

Artykuły w tym dziale

Panel dostępności