Broker Eksportowy

INFORMACJE

Pomorski Broker Eksportowy. 
Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

 

 

Pomorski Broker Eksportowy to projekt wspierający aktywność eksportową firm z naszego regionu. Powstał z inicjatywy pomorskich Instytucji Otoczenia Biznesu,  jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – lidera projektu,   Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O. terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, INVESTGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Każda z instytucji odpowiada za realizację konkretnych działań zaplanowanych w  projekcie.

Nasze działania kierujemy do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
 • posiadających SIEDZIBĘ w województwie pomorskim
 • nastawionych na rozpoczęcie działań eksportowych,  rozwój działalności  eksportowej  oraz  zdobywanie nowych rynków

Najważniejsze cele:

 • WIĘCEJ pomorskich MSP aktywnych na rynkach zagranicznych  
 • WZMOCNIENIE marki pomorskich (polskich) firm
 • POSZUKIWANIE atrakcyjnych  rynków eksportowych dla  pomorskich firm 
 • ZWIĘKSZENIE udziału pomorskich firm w krajowym eksporcie

Aby je zrealizować, stworzyliśmy pierwszy w Polsce system, który w sposób KOMPLEKSOWY wspiera firmy w działalności  na rynkach zagranicznych. Z oferty Pomorskiego Brokera Eksportowego będą mogły korzystać przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem prowadzonej już działalności na rynkach zagranicznych,  jak również  nieposiadające jeszcze  doświadczeń eksportowych.   

 W naszej ofercie:

WSTĘP do EKSPORTUROZWÓJ EKSPORTUGRANTY

Program dedykowany firmom, które nie podejmowały do tej pory działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami

Program dedykowany firmom, które chcą rozwijać dotychczasową działalność eksportową

Granty na udział 
w zagranicznych targach, wystawach, misjach i innych wydarzeniach gospodarczych

Oferujemy:

 • wsparcie Brokera Eksportowego
  w określeniu potencjału eksportowego firmy 
 • seminaria i konferencje
 • dane o eksporcie 
 • spotkania z doświadczonymi eksporterami

Oferujemy:

 • możliwość udziału
  w wyjazdach organizowanych przez Partnerów Projektu na wybrane międzynarodowe targi
 • możliwość udziału
  w misjach gospodarczych
  i innych wydarzeniach gospodarczych powiązanych
  z eksportem organizowanych przez Partnerów Projektu
 • dane o eksporcie, badania
  i analizy rynkowe

Oferujemy:

 • możliwość ubiegania się
  o środki finansowe
  na indywidualny udział firm
  w targach, misjach oraz innych wydarzeniach gospodarczych, promujących ofertę produktową i usługową przedsiębiorstw dysponujących potencjałem eksportowym
 • możliwość ubiegania się przez IOB o dofinansowanie
  na zorganizowanie wspólnego wyjazdu na targi dla MSP

Bezpośredniemu wsparciu przedsiębiorców towarzyszyć będą działania wzmacniające eksport i promujące potencjał gospodarczy regionu na wybranych rynkach.

 

 

Korzyści:

 • Możliwość ZBADANIA własnego POTENCJAŁU EKSPORTOWEGO
 • Pozyskanie WIEDZY niezbędnej w działalności eksportowej (m.in. dotyczącej wybranych rynków, kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych)
 • Aktualne INFORMACJE o eksporcie i wybranych rynkach
 • DOFINANSOWANIE udziału w organizowanych wyjazdach na wybrane TARGI
 • Możliwość udziału w MISJACH GOSPODARCZYCH
 • UDZIAŁ W WYDARZENIACH gospodarczych nastawionych na wspieranie eksportu i działalności na rynkach zagranicznych
 • SPOTKANIA z doświadczonymi eksporterami
 • Możliwość pozyskania  DOTACJI na indywidualny udział  w targach, misjach oraz innych wydarzeniach gospodarczych
 • Możliwość NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY z zagranicznymi kontrahentami oraz innymi firmami z regionu
 • PROMOCJĘ gospodarczą REGIONU

Projekt rozpoczęliśmy w lipcu 2016 roku, a jego zakończenie planujemy na czerwiec 2023. Przedsięwzięcie ma wartość ok 92,70 mln zł. Ponad 67,78 mln zł  stanowi dotacja ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Planowane efekty:

 • 1832 wsparte przedsiębiorstwa
 • 15 misji gospodarczych
 • 60 wydarzeń gospodarczych
 • 43 imprezy targowe
 • 3 konferencje eksportowe
 • 78 Seminariów z cyklu „Eksportowy prolog” oraz „Eksportowy epilog”
 • 12 Seminariów z cyklu „Export professionals” oraz „USA&China Gate”
 • 10 spotkań Klubu Biznesu
 • 2160 przeprowadzonych badań potencjału eksportowego firm
 • 7 konkursów grantowych dla MSP
 • promocja gospodarcza regionu

Panel dostępności