Broker Eksportowy

BROKER INNOWACJI

Broker innowacji – identyfikuje firmy, których produkty lub usługi mają charakter innowacyjny, pomaga wybrać źródła dofinansowania i wsparcia z programów UE ogłaszanych przez Komisję Europejską, wspiera w poszukiwaniu potencjalnych partnerów zagranicznych do konsorcjów projektów.
Krok 1 – zidentyfikowanie możliwości otrzymania dofinansowania
analiza potencjału firmy pod kątem możliwości uzyskania wsparcia ze środków UE w dziedzinie innowacji pomoc w znalezieniu optymalnego programu funduszy unijnych i adekwatnego tematu konkursowego
Krok 2 – wsparcie w procesie przygotowań do aplikowania w konkursie
pomoc w zrozumieniu zasad aplikowania omówienie najczęściej popełnianych błędów przy opisie projektu
Krok 3 – wsparcie w poszukiwaniu partnerów i tworzeniu konsorcjum
pomoc w poszukiwaniu odpowiednich partnerów do konsorcjum projektowego pomoc w nawiązaniu współpracy z zagranicznymi instytucjami badawczymi i firmami doświadczonymi w działaniach B+R
Międzynarodowe projekty badawcze umożliwiają:
  1. pozyskanie finansowania na rozwój innowacji technologicznych lub pozatechnologicznych, produktowych lub procesowych
  2. dostęp do nowej wiedzy, technologii i trendów światowych
  3. uczestnictwo w procesie zespołowego opracowania i wdrożenia innowacji
  4. poszerzenie zasięgu działania przedsiębiorstwa dzięki partnerom zagranicznym
  5. zwiększenie konkurencyjności firmy na światowych rynkach

Panel dostępności