Broker Eksportowy

Dubai International Humanitarian Aid and Development – DIHAD. Dubaj, 23- 25.04.2024

Dubai International Humanitarian Aid and Development to jedne z największych targów pomocy humanitarnej.  Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-25.04.2024 w Dubaju. Podczas DIHAD prezentowana jest oferta skierowana do osób i krajów dotkniętych kryzysami, działaniami wojennymi, katastrofami i klęskami żywiołowymi. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy pomorskich przedsiębiorców, głównie z branży budowlanej.

Podczas wydarzenia firmy będą miały okazje rozpoznać potrzeby organizacji pozarządowych, agend ONZ czy organizacji charytatywnych, nawiązać kontakty z ich decydentami, a także wziąć udział w konferencjach zorganizowanych podczas targów. Ze szczegółami programu wydarzenia można zapoznać się na stronie DIHAD.

Co zyskuje firma?

– przelot
– zakwaterowanie
– ubezpieczenie
– bilet wstępu na targi i konferencje.

Koszt udziału

Szacowany wkład własny przedsiębiorcy przy maksymalnym dofinansowaniu 85% kosztów wynosi 1500 zł netto + VAT + VAT od kwoty dofinansowania = 3450 zł.

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty konkursowe dostępne są poniżej. Skany wypełnionych dokumentów należy przesłać na adres mailowy: jolanta.carkowska@arp.gda.plZgłoszenia do dnia 27 marca 2024 r.

Rekrutacja zakończona.

Dokumenty do pobrania

Regulamin

Załącznik nr 1 – Kryteria formalne i merytoryczne

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4.1 – Formularz pomocy de minimis (pdf)

Załącznik nr 4.1 – Formularz pomocy de minimis (xlsx)

Załącznik nr 4.2 – Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o statusie MŚP

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o VAT

Załącznik nr 7 – Oświadczenie aktualizujące

 

Szczegółowe informacje

Jolanta Carkowska, e-mail: jolanta.carkowska@arp.gda.pl, tel. 609 000 250.

Panel dostępności