Broker Eksportowy

Seminarium: „E-commerce – zagadnienia prawne i handlowe rynku francuskiego”

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku zaprasza na bezpłatne seminarium online przygotowane z myślą o przedsiębiorcach z branży e-commerce, którzy planują rozwijać działalność na rynku francuskim, a także wszystkich zainteresowanych prawami konsumenta, organizacją logistyki i business modelami praktykowanymi we Francji. Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. z zakresu zagadnień prawnych, pojęć dotyczących handlu elektronicznego, obowiązków ciążących na sprzedawcy i praw kupujących. Dowiedzą się również jakie kanały promocji i rozwiązania techniczne są stosowane z sukcesem w sprzedaży on-line we Francji.


Spotkanie poprowadzą:


Agnieszka Bonnefoy
– jako ekspert handlu zagranicznego, market intelligence i strategii digital, w odpowiedzi na potrzeby polskich firm dokonuje analizy rynku, pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i wspiera rozwój firmy w internacjonalizacji poprzez rozwój sprzedaży online i promocję kanałami digital.
Posiada 15 letnie doświadczenie nabyte we Francji w międzynarodowych korporacjach (APERAM stainless steel, ARCELORMITTAL). Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego i Université Paris X.


Marta Bledniak, L.L.M.
– adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Tuluzie we Francji oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgowej Izbie Adwokackiej w Monachium; właścicielka kancelarii prawnej specjalizująca się w międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz francuskim i europejskim prawie pracy; obsługuje polskie, francuskie i niemieckie przedsiębiorstwa w zakresie prawa francuskiego. Członek wspierający Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy w Krakowie. Członek komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Tuluzie. Posiada biura w Tuluzie, we Wrocławiu i w Monachium.

 

Harmonogram spotkania 29 września 2021 r.
11:30-12:10 Aspekty prawne

1. Podstawowe pojęcia z zakresu handlu elektronicznego, które powinien znać każdy e – przedsiębiorca (przedwstępne obowiązki informacyjne, CNIL, RGPD).

2. Prawo konsumenckie – najważniejsze klauzule.

3. Regulamin sklepu internetowego.

4. Proces składania zamówienia przy sprzedaży online (zawarcie umowy, akceptacja, zaplata, potwierdzenie zamówienia, archiwizacja, gwarancje, dostawa, odstąpienie od umowy, mediacja).

5. Przykłady klauzul niedozwolonych.

6. Ochrona danych osobowych.

12:10-12:50 Aspekty handlowe

1. Środowisko, volumen I tendencje w e-commerce.

2. Jaki model biznesowy wybrać (marketplace, abonament /box, dropshipping etc.)?

3. Jak zdefiniować swoją strategię marketingową?

4. Jakie metody dostawy wybrać?

5. Jak zarządzać stokiem lokalnie?

6. Wybór rozwiązań technicznych?

12.50 Sesja pytań i odpowiedzi

 

Gdzie i kiedy?

Seminarium rozpocznie się o godzinie 11.30 dnia 29 września 2021 r. na platformie online. Dane do logowania zostaną wysłane do uczestników w dniu wydarzenia po wcześniejszej rejestracji na stronie  brokereksportowy.pl.

 

Kontakt:

Donata Strycharczyk
tel.: 721 665 643
e-mail: donata.strycharczyk@swp.gda.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 28.09.2021 r. do godziny 15:00

Zgłoszenia:

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności