Broker Eksportowy

Ankieta oceniająca Pomorskiego Brokera Eksportowego

Zapraszamy firmy uczestniczące w projekcie do wzięcia udziału w badaniu realizowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Jego celem jest ocena dotychczasowych efektów projektu Pomorski Broker Eksportowy. Ewaluacja dotyczy firm korzystających ze wsparcia niegrantowego, czyli wydarzeń gospodarczych, targów, misji, seminariów, klubów eksportera, konferencji, brokera zagranicznego, biura w Chinach.

Szacunkowy czas wypełnienia ankiety to 10 minut. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wyniki będą prezentowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych.

Link do ankiety: https://mixmode.smartpanels.com.pl/957pomucz23.pg

Panel dostępności