Broker Eksportowy

CYKL SEMINARIÓW „EXPORT PROFESSIONALS” – WPROWADZANIE POLSKICH MAREK NA WYBRANE RYNKI: AZJATYCKIE, EUROPY WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ | 25-26.03.2022r.

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku serdecznie zaprasza na kolejne organizowane w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy seminarium online poświęcone podnoszeniu kompetencji eksportowych pomorskich przedsiębiorców.

Seminarium realizowane jest w ramach cyklu seminariów „Export Professionals” – czterech dwudniowych (piątek i sobota) intensywnych wykładów i warsztatów online wypełnionych praktyką i wiedzą ekspercką w zakresie organizacji i rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstwa.

 

Poszczególne seminaria będą poświęcone następującym zagadnieniom:
 • Zagadnienia prawne związane z działalnością eksportową – 18-19.02.2022 r.
 • Badania rynku i modelowanie biznesowe oraz budowanie relacji biznesowych z wykorzystaniem narzędzi online (platformy do spotkań B2B, targi, konferencje) – 25-26.02.2022 r.
 • Skuteczne negocjacje handlowe w Polsce i na arenie międzynarodowej oraz marketing  międzynarodowy z elementami wykorzystania e-marketingu do budowania wartości marki 04-05.03.2022 r.
 • Wprowadzanie polskich marek na wybrane rynki: azjatyckie, Europy wschodniej i zachodniej – 25-26.03.2022 r.

 

Gzie i kiedy:

Seminaria odbywają się online po zalogowaniu na platformie internetowej clickmeeting. Zaproszenia wysyłane są do zarejestrowanych uczestników dzień przed planowanym wydarzeniem.

W seminariach mogą brać udział przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę w województwie pomorskim.

Zakres tematyczny pierwszego seminarium:

Dzień 1. 25.03.2022 r., godzina 9:00

09:00 – Kraj kwitnącej wiśni, jako rynek perspektywicznych dla polskich przedsiębiorców.

 1. Dane makroekonomiczne rynku japońskiego.
 2. Kultura w Japonii – wsparcie czy utrudnienie budowania relacji z europejskimi dostawcami?
 3. Od czego zacząć wprowadzanie firmy na rynek Japonii.

 

12:00 – Jak z sukcesem budować silną pozycję firmy na rynkach Europy Zachodniej.

 1. Dane makroekonomiczne rynku Europy Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora healthcare.
 2. Różnice kulturowe wpływające na prowadzenie biznesu w Europie Zachodniej.
 3. Sprzedaż detaliczna, a współpraca z dużymi przedsiębiorstwami – jak wybrać optymalny model dla naszej firmy, na przykładzie success story grupy Geneme.

 

Prelegent: Bartłomiej Rapp

Od ponad 10 lat aktywnie związany biznesowo z Krajem Wschodzącego Słońca. Przedsiębiorca od lat działający w branży importowo-eksportowej specjalizujący się w międzynarodowym obrocie towarowym. Propagator japońskiej kultury i relacji biznesowych z Dalekim Wschodem. Członek Shokokai – Japońskiej Izby Handlowej. Wielokrotny prelegent na konferencjach poświęconych tematyce biznesu z Japonią. Doradca wielu japońskich firm działających na rynku polskim. Business Development Manager pomagający polskim firmom wejść na rynek japoński.

 

Gość specjalny: Dawid Nidzworski

Wiceprezes, CTO/ Dyrektor Naukowy w SensDx SA. Przedsiębiorca i naukowiec. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed, gdzie obronił doktorat. Laureat programów VENTURES FNP (konkurs 5/2010), IMPULS FNP (konkurs 1/2014), programu LIDER NCBiR oraz SME Instruments (dla firm; projekt: FLUSENSOR – innovative, ultra-sensitive, fast and cheap micro-test to detect influenza virus. SME Instrument Nr: 729737). W ramach grantu pozyskanego z Fundacji Nauki Polskiej opracował czujnik do wykrywania wirusa grypy, który pozwala wykryć wirusy w wymazie z gardła pacjenta, rozpoznając charakterystyczne dla każdego wirusa grypy białka.

 

Współwłaściciel kilku spółek z branży: consultingowej, kosmetycznej, diagnostycznej, nanotechnologii czy biotechnologii m.in.: Pro Science Polska Sp. z o.o., Vector Technology Transfer Fund Sp. z o.o., EventPlug Sp. z o.o. oraz SensDx (dawniej Eton Group Sp. z o. o.), które z sukcesem funkcjonują na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej. Zaangażowany w promocję i rozwój branży biotechnologicznej w Polsce oraz transfer technologii. Działacz w środowisku akademickim, silnie wspierający popularyzację nauki i realizujący projekty naukowe o potencjale komercyjnym. Twórca Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM).

 

Dzień 2. 26.03.2022 r., godzina 9:00

09:00 – Nieoczywiste, lecz opłacalne kierunki eksportu: Bośnia oraz Kazachstan.

 1. Dane makroekonomiczne Bośni oraz Kazachstanu.
 2. Najpopularniejsze potrzeby popytowe ludności Europy Wschodniej.
 3. Różne modele biznesowe wprowadzania marki na rynki Bośni oraz Kazachstanu.
 4. Success story ekspansji na rynki Europy Wschodniej na przykładzie firmy z branży fashion.

 

11:00 – ASEAN jako atrakcyjny kierunek ekspansji zagranicznej.

 1. Czym jest obszar ekonomiczny ASEAN?
 2. Dlaczego nowoczesne Państwo-Miasto stało się jedną z najsilniejszych światowych gospodarek?
 3. Fakty i Mity dotyczące życia w Singapurze.

Wprowadzenie biznesu na najdroższy rynek na świecie – case study WARES.

 

Prelegent: Aleksandra Łukaszun

Project Managerem z 7 letnim doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi projektami. W LPP odpowiedzialna za analizę biznesową i ocenę potencjału nowych rynków zagranicznych. Koordynowałam projekty otwarć pierwszych sklepów stacjonarnych i rozpoczęcia sprzedaży online w Wielkiej Brytanii, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Kazachstanie oraz Finlandii. Aktualnie w BBK również zajmuje się tematem ekspansji działalności marek w portfolio firmy na rynki Europy Zachodniej, Afryki i Azji, zarówno w modelu B2C, jak i B2B.

 

Gość specjalny: Rafał Smoliński

Przedsiębiorca, CEO Wares Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Robotyki Politechniki Gdańskiej. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu firmami technologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania ich ofert na nowe rynki zagraniczne. Jako Wares, prowadzi jedną z nielicznych polskich firm zajmujących się produkcją własnego sprzętu typu hardware, w ramach której wprowadził swoją ofertę na obszar ekonomiczny ASEAN, w szczególności na rynek singapurski.

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24.03.2022 r. do godziny 16.00.


Szczegółowe informacje:

e-mail: promocja@swp.gda.pl


Zgłoszenia:

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00
1.6. Pomorski Park Naukowo-Technologicznym Gdynia – Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 50
2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe. Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).
3. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.
4. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.
5. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.
8. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.
9. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
10. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.
11. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.
12. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
13. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.
15. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności