Broker Eksportowy

Dobre wyniki polskiego i pomorskiego eksportu

Według danych opublikowanych przez GUS polski eksport w I kwartale 2022 r. wzrósł o 18% i osiągnął wartość 361,5 mld PLN. Wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku.

Pomimo wzrostu eksportu saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego Polski według danych opublikowanych 17.05.2022 r. za okres styczeń – marzec 2022 było ujemne i wyniosło -30 mld zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku saldo wynosiło -10,2 mld PLN. Spowodowane jest to wzrostem eksportu, ale jeszcze większym wzrostem importu (wzrost o 32,3 % w porównaniu do poprzedniego roku). Eksport wzrasta niemal o połowę wolniej od importu (18%). Wpłynęła na to obecna sytuacja – wzrost cen paliw w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Obroty towarowe naszego kraju wyniosły 361,5 mld PLN w eksporcie oraz 391,5 mld PLN w imporcie. W poprzednim roku kolejno 298,8 mld PLN oraz 287,9 mld PLN.

Patrząc na wartość eksportu w dolarach USA wyniósł on 90,2 mld USD (wzrost o 9,5%) . Łącznie z importem dał on również ujemne saldo obrotów towarowych ukształtowane na poziomie -7,5 mld USD. W analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 2,8 mld USD.

Natomiast eksport wyrażony w euro wyniósł 79,5 mld EUR (wzrósł odpowiednio o 17,1%). Wzrost eksportu, jak i importu w miesiącach styczeń-marzec 2022 r. daje ujemne saldo –6,6 mld EUR. W analogicznym okresie 2021 r. wyniosło 2,3 mld EUR.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska miała z krajami rozwiniętymi = 88%, w tym 76,2% z krajami UE. Poziomy są bardzo podobne do wyników z ostatniego roku: w analogicznym okresie ubiegłego roku eksport wynosił  86,7% (w tym UE 75,7%).

Najmniejszy udział w eksporcie mieliśmy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 4,3%. To właśnie w nimi i krajami rozwijającymi się zauważono ujemne saldo -87,9 mld PLN. Dodatnie natomiast wśród wymiany z krajami rozwiniętymi = 70,9 mln PLN.

Obroty towarowe według krajów:

Wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do poprzedniego roku.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu (w 2021 r. – 65,5%).

Udział w eksporcie naszego największego partnera handlowego – Niemiec, zmniejszył się o 1,34% w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniósł 27,7%. Na drugim i trzecim miejscu w naszej wymianie handlowej znajdują się Czechy i Francja.

Po trzech miesiącach 2022 w obrotach towarowych  odnotowano wzrost we wszystkich sekcjach towarowych zarówno w imporcie jak i w eksporcie. W eksporcie największy wzrost zauważono wśród:

  • towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (wzrost o aż 166,1%)
  • paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (wzrost o aż 125,7%), a dalej
  • olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (wzrost o 31%)

 

Dalej jako kraj najwięcej eksportujemy maszyn. urządzeń i sprzętu transportowego = ponad 1/3 eksportu, następnie towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca oraz różne wyroby przemysłowe.

 

EKSPORT W WOJ. POMORSKIM

Według najświeższych danych odnośnie eksportu w województwie pomorskim (dane odnośnie IV kwartału 2021 r.) można zauważyć podobne tendencje do polskiego eksportu. Eksport nadal wzrasta i osiągnął w 2021 r. rekordowy wynik 15 488,2 mln euro (wzrost o ponad 26%). Była to najwyższa wartość od lat, a od 2018 r wartość eksportu stale wzrasta. Saldo handlu zagranicznego za 2021 r. było ujemne i wyniosło  -825,7 mln euro.

Kierunki pomorskiego eksportu pozostają takie same jak w poprzednich latach, czyli: Niemcy, Szwecja, Holandia, Francja, Wielka Brytania, Norwegia,. W II połowie 2021 pojawiły się wysoko również Rosja i Czechy.

Więcej informacji o eksporcie w pomorskim: TUTAJ


Źródła przywołanych danych dot. handlu zagranicznego:

Panel dostępności