Broker Eksportowy

Fundusze uniijne na rozwój eksportu pomorskich firm

Od 2016 r. realizujemy projekt Pomorski Broker Eksportowy. Dzięki funduszom Unii Europejskiej wspieramy aktywność eksportową pomorskich przedsiębiorstw.

Do dziś ponad 1400 firm skorzystało z naszej oferty obejmującej m.in. udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych, międzynarodowych imprezach targowych, misjach gospodarczych, seminariach, konferencjach oraz spotkaniach Klubu eksportera. W ramach projektu przyznanych zostało 427 grantów na indywidualny udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych. Brokerzy eksportowi przeprowadzili ponad 900 badań potencjału eksportowego pomorskich przedsiębiorstw.

Dzięki funduszom unijnym pomagamy lokalnym firmom otwierać się na rynki zagraniczne.

Projekt realizuje Agencja Rozwoju Pomorza w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańskim Inkubatorem Starter oraz InvestGDA. Pomorski Broker Eksportowy będzie realizowany do 2023 roku.

 

Panel dostępności