Broker Eksportowy

Jak w praktyce pozyskać środki na promocje zagraniczną? Dotacje na udział w targach międzynarodowych w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy – spotkanie online 30.03.2023

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone dotacjom na udział w targach o zasięgu międzynarodowym.

W programie  m.in.:

  • typy beneficjentów
  • kryteria wyboru projektów
  • poziom dofinansowania
  • kwalifikowalność  wydatków
  • wytyczne dla grantobiorców dotyczące udzielania zamówień
  • pomoc publiczna w projektach
  • zasady składania wniosków o dofinansowanie
  • wybór projektów i podpisanie umów.

 

Link do ogłoszenia o konkursie: Dodatkowy konkurs grantowy

 

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy zoom  30 marca 2023 r. w godz. 10:00-11:15. 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punkt.gdansk@arp.gda.pl  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06, 323 31 58  do dnia 29 marca.

Kontakt:  

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk tel.: 58 323 31 06, e- mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Program spotkania

Panel dostępności