Broker Eksportowy

Jak wygrywać przetargi w ONZ? Seminarium. Gdańsk, 23 marca 2023

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza na organizowane w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy seminarium pt. „Jak wygrywać przetargi w ONZ?”, które odbędzie się 23 marca 2023 roku w Gdańsku w godzinach 12:00-14:00.

Seminarium przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargach Systemu Narodów Zjednoczonych. Na seminarium zapraszamy głównie firmy specjalizujące się w branżach: budowlanej, transportowej/logistycznej, odnawialnych źródeł energii, medycznej, spożywczej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, cyberberpieczeństwa.

Podczas wydarzenia przedstawiony zostanie rynek zamówień publicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prelegenci poruszą poniższe zagadnienia z nim związane.

  • Jakie wymagania należy spełnić by zostać dostawcą?
  • W jaki sposób się zarejestrować i wyszukiwać interesujące oferty?
  • Zasady postepowania o udzielenie zamówień , a także ich tryby udzielania?
  • Kto wygrywa przetargi?
  • Jakie obecnie  branże mogą znaleźć przetargi dla siebie?
  • Jak wyglądają kwestie podatków i cła, a także kwestie prawne?

 

Swoje wystąpienie on-line będzie miała zastępczyni stałego przedstawiciela RP przy ONZ w Nowym Jorku, która opowie uczestnikom, jak ważną rolę polscy przedsiębiorcy odgrywają w kontekście zamówień publicznych ONZ odnoszących się do Ukrainy.

Wartość zamówień publicznych rynku ONZ w 2021 roku wynosiła 29,6 mld USD, co oznacza 32% wzrostu w porównaniu z poprzednim rokiem. Rynek ten stale rozwija się i corocznie zwiększa swoją wartość, zwłaszcza w związku z wojną w Ukrainie. Profil oraz skala zamówień to możliwość zagranicznej ekspansji na często trudne i egzotyczne rynki oraz wzmocnienie wizerunku firm.

Program
11:30 – 12:00 Rejestracja uczestników
12:00 – 12:10 Przywitanie
12.10 – 12.30 Jak wykorzystać atuty Polski w ONZ dla polskiego biznesu? – wystąpienie on-line Joanna Skoczek,

radca-minister, Zastępczyni Stałego Przedstawiciela RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku

 

12.30 – 14.00 Zamówienia Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz zamówienia związane z pomocą humanitarną w związku z wojną w Ukrainie Paweł Sendrowski, radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza
14.00

 

Zakończenie

 

Sylwetki prelegentów
Joanna Skoczek

Zastępczyni Stałego Przedstawiciela RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku

Jako zastępczyni SP przy NZ  (od 2021 r.) odpowiada  m.in. za problematykę ekonomiczno-społeczną i rozwojową ONZ, kwestie zarządzania, administracji i budżetu, humanitarne i praw człowieka.

W latach 2014-2018 Konsul Generalna RP w Kantonie (Chińska Republika Ludowa), gdzie obok pracy konsularnej na rzecz obywateli polskich wspierała obecność polskich firm na rynku chińskim oraz współpracę gospodarczą, kulturalną i naukową.

W latach 2012-2013 dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, odpowiedzialna za planowanie strategiczne, realizację i monitoring zadań dyplomacji publicznej realizowanych przez polskie placówki na całym świecie.

W latach 2008-2012 odpowiedzialna za przygotowanie i realizację pierwszej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, jako dyrektor Departamentu Koordynacji Przygotowań w MSZ.

Od 2002 zaangażowana w negocjacje akcesyjne i dostosowanie polskiej administracji do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej.

Wykładowczyni akademicka i autorka publikacji nt. dyplomacji, komunikacji międzykulturowej, administracji.

 

Paweł Sendrowski

Radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza

Radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza. W ramach swojej działalności prawniczej specjalizuje się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych (w tym na rynkach zagranicznych), dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Jest autorem komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020” Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla Wolters Kluwer S.A.

Przewodniczy Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego działającej przy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej.

Od kilku lat zajmuje się tematyką zamówień w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innych organizacji międzynarodowych. W tym zakresie doradza oraz szkoli przedsiębiorców (m.in. w ramach projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie”, jak również w trakcie konferencji organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii). Autor komentarzy i publikacji na temat zamówień ONZ (m.in. www.zzp.wgpr.pl).

Jest jednocześnie twórcą portalu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego „Asystent Postępowania”. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (www.postepowania.pl).

Interesuje się muzyką lat 60 i 70-tych. Wielki fan zespołu The Rolling Stones, The Beatles. Pasjonuje się kulturą, polityką i historią USA.

 

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia do 22.03.2023 do godz. 12:00 za pośrednictwem poniższego formularza. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Seminarium jest skierowane do MŚP z branż: budowlanej, transportowej/logistycznej, odnawialnych źródeł energii, medycznej, spożywczej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, cyberbezpieczeństwa.

Firmy, które zgłoszą swój udział w wydarzeniu, wezmą udział w procesie rekrutacji i zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

Rekrutacja na wydarzenie została zamknięta.

 

Informacje

Jolanta Carkowska

e-mail: jolanta.carkowska@arp.gda.pl

tel. 609 000 250

Panel dostępności