Broker Eksportowy

Kondycja pomorskich firm podczas pandemii COVID-19

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym badaniem kondycji pomorskich firm przeprowadzonym przez PBS Sp. z o.o. w styczniu-lutym 2021 (II fala koronawirusa).

Co badanie mówi o kondycji pomorskiego eksportu?

W badanej próbie tylko nieco ponad 10% firm prowadzi działalność eksportową. Blisko połowa z tych firm (49%) w związku z pandemią doświadczyła spadku przychodów  z eksportu, najbardziej dotyczy to firm z branży produkcyjnej i usługowej. W przypadku 39% firm prowadzących działalność eksportową nie nastąpiły żadne zmiany w przychodach z eksportu (częściej w firmach handlowych, niż w innych branżach).

Więcej informacji na stronie Agencji Rozwoju Pomorza.

Panel dostępności