Broker Eksportowy

Ruszył konkurs! Trzecia odsłona usługi Brokera Zagranicznego

750x200 broker 2020 03
Dostarczanie firmom specjalistycznych informacji o interesujących je rynkach zagranicznych, pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także organizacja spotkań z potencjalnymi kontrahentami za granicą – rusza trzecia odsłona usługi Brokera Zagranicznego. Konkurs dla firm chcących otrzymać wsparcie w postaci bezpłatnej usługi Brokera zagranicznego potrwa do 31 sierpnia 2021 r.

Na czym polega usługa Brokera zagranicznego?

Usługa składać się będzie z dwóch etapów:

Etap I (ok. 90 dni)– wykonanie badań i analiz wybranego przez firmę rynku zagranicznego. Po zbadaniu możliwości wejścia firmy ze swoimi produktami na ten rynek następuje znalezienie tam kontaktów biznesowych.

Etap II (ok. 60 dni) – organizacja wyjazdu na spotkania z potencjalnymi partnerami zagranicznymi.

Termin realizacji całej usługi to 150 dni. Planowo usługa zostanie zrealizowana do końca września 2022 roku.


Jakich rynków dotyczy usługa?

Działania w ramach Brokera zagranicznego będą dotyczyć rynków: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Firma chcąca wziąć udział w usłudze Brokera zagranicznego musi wskazać jeden z wymienionych rynków.


Broker zagraniczny – dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe lub średnie firmy z Pomorza, które uczestniczyły w badaniu Proeksport realizowane w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy i uzyskały rekomendacje brokera eksportowego. Przedsiębiorstwa muszą ponadto spełniać wymagania dotyczące ubiegania się o środki europejskie określone w Regulaminie Konkursu. Do konkursu nie mogą przystąpić firmy, które skorzystały z usługi brokera zagranicznego w poprzedniej edycji programu oraz firmy istniejące na rynku krócej niż 2 lata.


Warunki skorzystania z usługi

  • Usługa jest bezpłatna (podatek VAT od ostatecznej wartości usługi nie jest objęty wsparciem i musi być zapłacony przez uczestnika)
  • Firma zobowiązana będzie do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 30% kosztu usługi netto, tj. 24 tys. zł (szacowany koszt usługi wynosi 80 000,00 zł netto) lub złoży zabezpieczenie dla realizacji umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę 24 tys. zł.Kaucja w wysokości 24 tys zł, może być opłacona przez przedsiębiorstwo jako zabezpieczenie realizacji umowy w czterech równych ratach.
  • Usługa świadczona będzie przez wykonawcę wybranego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w przetargu.

 

PLANOWANY HARMONOGRAM USŁUG:

8.07.2021 – 31.08.2021 SKŁADANIE WNIOSKÓW

Dokumenty konkursowe dostępne na stronie www.arp.gda.pl

1.09.2021 – 30.09.2021 OCENA WNIOSKÓW

Ocena potencjału eksportowego na podstawie badania Proeksport i oceny informacji zawartych we wniosku

1.10.2021 – 31.10.2021 WYNIKI KONKURSU

Podpisanie umów z firmami na skorzystanie z usługi.
Wpłata kaucji.

1.11.2021 – 31.03.2022 WYBÓR WYKONAWCY

Usługa świadczona będzie przez wykonawcę wybranego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

1.04.2022- 30.06.2022 REALIZACJA USŁUGI – I ETAP (ok. 90 dni)

Badania i analizy wybranego przez firmę rynku.
Poszukiwanie kontaktów biznesowych i pomoc w ich inicjowaniu.

1.07.2022 – 31.08.2022 REALIZACJA USŁUGI – II ETAP (ok. 60 dni)

Organizacja wyjazdu na spotkania z potencjalnymi kooperantami.

30.09.2022 ZAKOŃCZENIE USŁUGI

Czas realizacji całej usługi dla firmy to 150 dni.
Planowo usługa zostanie zrealizowana do końca czerwca 2022 r.

Harmonogram może jeszcze ulec zmianie.


Zgłoszenia:

Firma chcąca uczestniczyć w konkursie musi złożyć wniosek o dofinansowanie oraz komplet dokumentów. Wszystkie dokumenty należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk

  • Prosimy o dodanie na kopercie dopisku: „Wniosek o skorzystanie z usługi Brokera zagranicznego”.

 

Dokumenty konkursowe do pobrania:

Komplet dokumentów do konkursu znajduje się w na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

 

Broker zagraniczny 2020
Aktualnie trwa druga edycja Brokera Zagranicznego. 20 przedsiębiorstw z Pomorza będzie nawiązywać kontakty z kontrahentami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Skandynawii.

Broker zagraniczny 2019
pierwszej edycji Brokera zagranicznego wzięło udział 13 firm. Zorganizowanych zostało ponad 60 spotkań biznesowych z partnerami zagranicznymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kazachstanie, Norwegii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Informacje:
Łukasz Rokicki
tel. 58 32 33 203
e-mail: lukasz.rokicki@arp.gda.pl

Panel dostępności