Broker Eksportowy

Seminarium „Ameryka Łacińska: ¡Vamos a Honduras y Panamá!” | 23.09.2021 r.

Zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu

Ameryka Łacińska:
¡Vamos a Honduras y Panamá!

 

Kiedy: środa 23 września 2021 r. godz. 15:00 – 17:00
Gdzie: Live online/onsite Hotel Scandic Gdańsk

Podczas spotkania omówimy sytuację gospodarczą na wskazanych rynkach, możliwości eksportowe i inwestycyjne, szanse i zagrożenia oraz formy wsparcia dla polskich przedsiębiorców.

 

Agenda spotkania – 23 września 2021 r. (15:00 – 17:00)
15:00 – 15:20 Powitanie:

Krajowa Izba Gospodarcza – Prezydent Andrzej Arendarski, Konsul Honorowy Republiki Hondurasu w Warszawie

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza – Prezes Jarosław Filipczak

Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu – Pani Marianelly Hernandez Reyna, Członek Rady

15:20 – 15:30 Wystąpienie: JE Christa Castro Valera – Ambasador Republiki Hondurasu w  Berlinie
15:30 – 15:40 Wystąpienie: JE Javier Alcides Bonagas de Gracia- Ambasadora Republiki Panamy w Warszawie 
15:40 – 15:50 Wystąpienie: JE Leszek Biały – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Panamy oraz m.in. w Republice Hondurasu i Republice Salwadoru
15:50 – 16:10 Panama i Honduras jako atrakcyjne kierunki dla polskich przedsiębiorców w Ameryce Łacińskiej. Branże strategiczne dla polskiego eksportu, uwarunkowania prawne i różnice kulturowe, perspektywy i bariery – Joanna Zakrzewska, Radca Ekonomiczny  Ambasady w Panamie
16:10 – 16:20 Praktyczne aspekty nawiązywania współpracy i utrzymywania relacji biznesowych – metodologia pracyMonika Wasążnik, Project Manager, Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu
16:20 – 16:35 Case study polskiej firmy Panama – Mateusz Filip Bara, Dyrektor Panamsko- Polskiej Izby Handlowo- Gospodarczej 
16:35 – 16:50 Rozwiązania i produkty ułatwiające relacje na rynku zagranicznym Adam Styś, International Business Manager, Santander Bank Polska S.A.
16:50 – 17:00 Sesja Q&A – Pytania i odpowiedzi uczestników

 

Zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu przybliżającego nam rynki Ameryki Łacińskiej.

Tym razem ¡Vamos a Honduras y Panamá!

 

Po wakacyjnej przerwie utrzymamy gorący, latynoski klimat środkowoamerykański, czyli porozmawiamy o tym ciekawym regionie,  który stanowi pomost między Ameryką Północną i Ameryką Południową.

Honduras

W ostatnich latach Honduras jest na drugim miejscu co do wielkości tempa wzrostu w Ameryce Środkowej, zaraz za Panamą, a Bank Światowy donosi, że kraj ten ma ogromny potencjał do jeszcze szybszego wzrostu w nadchodzących latach. Wśród atrakcyjnych aspektów, które kraj ma do zaoferowania inwestorom, znajdują się: rosnąca i młoda siła robocza, z pracownikami dostępnymi po bardzo konkurencyjnych stawkach. Poza tym kraj może się poszczycić rosnącą bazą przemysłową, strategiczną lokalizacją w pobliżu Meksyku i innych głównych gospodarek Ameryki Północnej oraz ciągłymi wysiłkami rządu na rzecz dywersyfikacji eksportu.

Przez lata najważniejszym sektorem było rolnictwo oparte przede wszystkich na dwóch produktach – bananach i kawie, jednak od kilku lat Honduras prowadzi aktywną i konsekwentną politykę modernizacji gospodarki poprzez zmniejszanie udziału rolnictwa oraz stopniowego uniezależniania eksportu od kawy i bananów. Prowadzona jest polityka wsparcia produkcji i eksportu towarów nietradycyjnych takich jak skorupiaki, melony, ananasy, arbuzy, mrożonki, olej palmowy czy homary.

W sektorze usług najszybsze tempo wzrostu notuje wspierana przez władze turystyka szczególnie w rejonie Wysp Zatokowych i pasie wybrzeża karaibskiego.

Na uwagę zasługuje też fakt, że dziś jest już 70% produkowanej w tym kraju energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, w tym aż 11% z ogniw fotowoltaicznych. Stawia to ten kraj na trzecim miejscu w Ameryce Łacińskiej (po Chile i Meksyku) pod względem wykorzystania energii słonecznej.

Panama

Panama jest drugim w świecie (po Hong Kongu) największym centrum handlowym i bankowym, stąd wszelkie procedury eksportowo/importowe są znacznie uproszczone. Z uwagi na położenie geograficzne oraz funkcjonowanie Kanału Panamskiego kraj ten jest międzynarodowym centrum redystrybucji dóbr i komunikacji międzynarodowej, tak towarowej jak i pasażerskiej.

Gospodarka Panamy jest oparta na dobrze rozwiniętym sektorze usług, w tym zwłaszcza związanych z zarządzaniem Strefą Kanału Panamskiego i strefami wolnocłowymi (przede wszystkim w Colón), logistyką, obrotem portowo – morskim, transportem morskim („tania bandera”), bankowością, ubezpieczeniami i turystyką. Uważana jest za gospodarkę otwartą, dynamiczną i stabilną.

Kraj ten jest wysoko oceniany w rankingach pod względem wolności gospodarczej, a prowadzenie działalności gospodarczej powszechnie traktuje się jako obarczoną niewielkim ryzykiem.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23.09.2021 r. do godz. 10:00
Kontakt:
Marek Kruszewski
e-mail: m.kruszewski@rigp.pl,
tel. 665 771 277

 

Zgłoszenia
Proszę wpisać nr PKD działalności lub N/D jeśli nie dotyczy (np. podmiot zagraniczny)

Adres siedziby:

Informacja o przetwarzanych danych (wg. RODO) w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Państwa dane osobowe są zbierane w związku z realizacją Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (zwanego dalej Projektem), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na następujących zasadach:

1. Dane zbiera jeden z Partnerów realizujących Projekt:
1.1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@arp.gda.pl tel. 58 32 33 100
1.2. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, dane kontaktowe: e-mail: biuro@rigp.pl, tel. +48 58 305 23 25
1.3. Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Piekarniczej 12A,dane kontaktowe: e-mail: swp@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40
1.4. Gdańska Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, dane kontaktowe: e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl, tel. 58 731 65 56
1.5. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ulicy Żaglowej 11, dane kontaktowe: e-mail: office@investgda.pl, tel. 58 722 03 00

2. Administratorem danych osobowych jest ten Partner Projektu, który osobiście zebrał dane osobowe (w wypadku powyższego ogłoszenia: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza). Dane te będą udostępniane pozostałym Partnerom Projektu. Zatem Partnerzy Projektu są jednocześnie administratorami danych (w odniesieniu do danych pozyskanych samodzielnie) oraz posesorami (w odniesieniu do danych, które zostały im powierzone przez pozostałych Partnerów Projektu).

3. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, Państwa dane kontaktowe zostaną przekazane partnerom wydarzenia, tj.: Krajowej Izbie Gospodarczej z siedzibą w Warszawie (00-074) przy ul. Trębackiej 4, dane kontaktowe: e-mail: kig@kig.pl, tel. 22 630 96 00 lub Polsko-Latynoamerykańska Radzie Biznesu z siedzibą w Warszawie (00-074) przy ul. Trębackiej 4, dane kontaktowe: e-mail: phig@phig.pl, tel. 22 630 94 11 w celu przesłania Państwu przez te podmioty informacji o ich ofertach i organizowanych przez nie wydarzeniach.

4. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu, w tym w celu:
• nawiązania lub utrzymania z Państwem kontaktu sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie,
• przeprowadzenia badań objętych Projektem, udzielenia Państwu wsparcia, którym są Państwo zainteresowani, np. w formie konferencji, misji wyjazdowych, itp.
• archiwizowania dokumentacji projektowej.

5. Dodatkowo, jeżeli wyrazili lub wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane (adres poczty elektronicznej) w celu rozsyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera, tj, informacji o wydarzeniach i działaniach podejmowanych w Projekcie.

6. Państwa dane przetwarzamy:
• ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy o uczestnictwie Projekcie lub o udzielenie na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu lub też do podjęcia - na podstawie Państwa żądania - działań związanych z przyjęciem Państwa do Projektu przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z realizacją Projektu i tym samym podlegają procedurom określonym przez Instytucje udzielające dofinansowania na realizację projektów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, które są przez nas realizowane, a które wynikają z naszych powiązań z Państwem w związku z realizacją Projektów i z udzielaniem na Państwa rzecz wsparcia w ramach Projektu (art. 6ust. 1 lit. f RODO)
• w oparciu o udzielaną przez Państwa zgodę w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – obowiązek ich podania nie wynika z ustawy, ani z umowy. Podanie danych jest jednak niezbędne, aby mogli Państwo uczestniczyć w Projekcie i korzystać z udzielanego w nim wsparcia.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera o działaniach i wydarzeniach podejmowanych w projekcie nie jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie.

9. Dane osobowe, które są przetwarzane w celu realizacji i ewaluacji Projektu, podlegają przetwarzaniu, w tym archiwizowaniu, do 31 grudnia 2034 r.

10. Dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, podlegają przetwarzaniu najpóźniej do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

11. W każdym czasie mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania.

12. W przypadkach określonych w RODO mogą Państwo żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim są one przetwarzane na podstawie prawnego interesu administratora danych) lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.

13. W odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

14. Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. Odbiorcą danych osobowych są: Partnerzy Projektu, pracownicy i współpracownicy Administratora i Partnerów projektu, podmioty monitorujące realizację Projektu - Instytucja Zarządzająca lub Pośrednicząca, podmioty, które realizują zadania w Projekcie (np. brokerzy eksportowi) w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji danego zadania.

16. Dane nie podlegają profilowaniu, nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany.

Panel dostępności