Broker Eksportowy

Inne wydarzenia eksportowe

W ramach projektu planowana jest organizacja 48 eksportowych wydarzeń gospodarczych Jednakże Należeć do nich będą, m.in.:

  • konferencje typu Slush;
  • spotkania organizowane z firmami zagranicznymi;
  • rewizyty partnerów poznanych za granicą podczas misji;
  • spotkania w celu budowania konsorcjów firmowych (dni pomorskie);
  • branżowe konferencje połączone z expo, w tym dedykowane startupom;
  • warsztaty podczas konferencji tematycznych;
  • spotkania matchingowe;
  • demo-days.

Ponadto, planowana jest organizacja 3 konferencji eksportowych i innych działań promujących projekt.

PLANOWANE WYDARZENIA

ZAKOŃCZONE WYDARZENIA

Panel dostępności