Broker Eksportowy

Wydarzenie gospodarcze podczas London Tech Week

Do 6 czerwca trwa rekrutacja na eksportowe wydarzenie gospodarcze w Londynie (Wielka Brytania) w dniach 13 – 17 czerwca 2017 roku, organizowane przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.

Wybrane firmy będą miały okazję zapoznać się ze specyfiką rynku brytyjskiego i aspektami prawnymi związanymi z otwieraniem przedstawicielstwa, nawiązać kontakty z brytyjskimi przedsiębiorstwami, mentorami i przedstawicielami funduszy kapitałowych. Uczestnicy wezmą także udział w konferencjach, prezentacjach organizowanych w ramach festiwalu London Tech Week.

W sprawie wyjazdu i zgłoszeń można kontaktować się z:

Bartosz Wojtasiak, tel. 58 731 65 76, e mail: b.wojtasiak@inkubatorstarter.pl

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa w eksportowym wydarzeniu gospodarczym – Londyn
załącznik nr 1 Kryteria wyboru Przedsiębiorców
załącznik nr 2 Wniosek o uczestnictwo w Wydarzeniu
załącznik nr 3 Wzór umowy
załącznik nr 4 Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o nawiązaniu kontaktów
załącznik nr 6 Ramowy harmonogram

W wyniku rekrutacji do udziału w eksportowym wydarzeniu gospodarczym podczas London Tech Week wybrano poniższe firmy:
, VoiceLab Sp. z o.o.
, SDA Sp. z o. o.
, DeSmart
, MP Technology Sp. z o.o.
, LOFI Sp. z o. o.

W związku z unieważnieniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z przyczyn formalno – organizacyjnych, niezależnych od Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, eksportowe wydarzenie gospodarcze w Londynie zostało odwołane.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

Panel dostępności