Broker Eksportowy

Eksportowy Epilog

Jednodniowe seminaria nakierowane na węższy obszar działań, dotyczące międzynarodowej wymiany handlowej, których szczegółowy program ustalimy w oparciu o analizę potrzeb uczestników projektu.

Z „Eksportowego Epilogu” skorzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa, które wezmą udział w innych działaniach oferowanych podczas trwania projektu.

„Eksportowy Epilog” uzupełni Twoją wiedzę o poniższe zagadnienia:

  • międzynarodowe spory prawne i zasady ich rozstrzygania,
  • inconterms i warunki kontraktacji,
  • biznesowy code of conduct na wybranym rynku,
  • opracowywanie indywidualnej strategii ekspozycji,
  • narzędzia montażu finansowego działalności eksportowej,
  • udział w międzynarodowych przetargach i zamówieniach publicznych,
  • organizacja grup eksportowych i producenckich.

Panel dostępności