Broker Eksportowy

Eksportowy prolog

Cykl jednodniowych wydarzeń seminaryjnych kierujemy do firm zainteresowanych rozpoczęciem działalności eksportowej. Podczas seminarium przekażemy m.in. informacje związane z tematyką eksportu oraz przybliżymy uwarunkowania gospodarcze na konkretnych rynkach zagranicznych.

Dzięki cyklowi „Eksportowy Prolog” poznasz następujące zagadnienia:

  • podstawowe informacje eksportowe,
  • prezentacja i analiza wybranych rynków zagranicznych,
  • planowanie eksportu,
  • promocja działalności eksportowej,
  • wymiana dobrych i złych praktyk,
  • wybrane kwestie prawne związane z eksportem.

Panel dostępności