Broker Eksportowy

Zamówienia z NATO – szansa dla firm z potencjałem innowacyjnym. Seminarium. 7.02.2023. Gdańsk; 16.02.2023, online.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza na organizowane w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy seminarium pt. „Zamówienia z NATO – szansa dla firm z potencjałem innowacyjnym”. Seminarium podzielone jest na dwie części. Pierwsza z nich odbędzie się 7 lutego 2023 roku w Gdańsku w godzinach 9:30-13:30. Druga, w formule online, odbędzie się 16.02 w godz. 9:00-15:00.

Seminarium jest skierowane do MŚP z sektorów: IT/ICT – cyberbezpieczeństwo i cyberprzestrzeń, AI, przetwarzanie dużych zbiorów danych, technologie kwantowe, biotechnologie, a także MŚP świadczących usługi w ramach branży obronnej, kosmicznej i lotniczej.

Cele seminarium
  • Przybliżenie aspektu przetargów w ramach struktur NATO wraz z analizą przykładowego przetargu w formie warsztatu.
  • Przedstawienie możliwości rozwojowych dla firm technologicznych w ramach oferowanych projektów badawczo-naukowych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa proponowanych przez NATO i UE.
  • Zapoznanie z aspektem prawnym odnoszącym się do specyfiki zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w ramach NATO, a także zasad, w oparciu, o które realizowane są umowy w sprawie zamówień w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, a także w jaki sposób można przeprowadzić waloryzację w umowach z NATO.

 

Podczas seminarium firmy zdobędą wiedzę dotyczącą warunków, jakie należy spełnić, by przystąpić do przetargów oferowanych w ramach NATO. Dowiedzą się również, jak analizować dany przetarg i na co zwracać uwagę podczas przygotowywania oferty. Uczestnicy spotkań zapoznają się ponadto z zakresem oferowanych projektów badawczo-naukowych w ramach NATO i UE powiązanych z obronnością i bezpieczeństwem i zasadami, na jakich one funkcjonują, a także aspektem prawnym prawa zamówień publicznych z dziedziny obronności i bezpieczeństwa w kontekście zamówień NATO.

 

Gdzie i kiedy?

1) 7 lutego 2023, godz. 9:30-13:30. Seminarium. 

Olivia Business Centre, Olivia Six
Aleja Grunwaldzka 472 D
Gdańsk

2) 16.02.2023, 9:00-15:00.Warsztaty. 

Spotkanie online

 

Program

7 lutego 2023, godz. 9:30-13:30

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 Przywitanie uczestników Katarzyna Matuszak-Dzierżyńska – Dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości w Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
10.15 – 11.15 Zamówienia publiczne NATO szansą na ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw Artur Dąbkowski – Naczelnik Wydziału Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej
11.15 – 12.00 Międzynarodowe instrumenty rozwoju innowacji obronnych płk. Michał Żołnierowicz  – Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej
12.00 – 12.10 Przerwa
12.10-12.50 Wskazówki dla przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Ewa Walkowiak – prawnik z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej
12.50 – 13.30 Możliwość waloryzacji wynagrodzeń na gruncie przepisów polskiej ustawy prawo zamówień publicznych oraz w ramach zamówień NATO Karolina Kulińska, Jędrzej Lutomski prawnicy z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej
13.30 Zakończenie
16.02.2023, 9:00-15:00, spotkanie online

9.00-15.00 – Warsztaty dotyczące analizy przetargu zagranicznego i procesu przygotowania oferty

Radosław Piontek, RADoslaw.Piontek.com
Jacek Choromański, Miller & Canfield

 

Sylwetki prelegentów
Artur Dąbkowski

Naczelnik Wydziału Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej w MRiT

Naczelnik Wydziału Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, związany od lat z promocją gospodarczą i działalnością na rzecz wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Pracownik i kierownik placówek zagranicznych byłego Ministerstwa Gospodarki (BRH, WEH, WPHI) działających w Indonezji, Malezji, Brunei Darussalam, Timorze Wschodnim i na Filipinach. Współzałożyciel Malezyjsko-Polskiej Rady Biznesu. Uczestniczył w pracach Komitetu Sterującego Izby Gospodarczej UE-Malezja w Kuala Lumpur oraz Komitetu Doradczego Europejskiej Izby Gospodarczej w Manili. Przedstawiciel Polski w Grupach Roboczych Rady UE ds. Surowców, a także w Międzynarodowych Grupach Studyjnych ds. Metali Nieżelaznych (miedź, ołów, cynk), gdzie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Statystycznego i Programowego Grupy Studyjnej ds. Miedzi (ICSG), orientalista. Współpracuje z instytucjami naukowymi (m.in. z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Sztuki Wojennej) w zakresie tematyki promocji gospodarczej, biznesu międzykulturowego, umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i ekspansji na rynki pozaeuropejskie. Autor publikacji dotyczących rynków azjatyckich, w tym publikacji turystycznych. Absolwent studiów Executive MBA Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Obronił pracę dyplomową na temat internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w Azji.

 

płk Michał Żołnierowicz

Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej (DIn MON) w Warszawie.

Pułkownik Michał Żołnierowicz jest naczelnikiem Wydziału Współpracy Międzynarodowej Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej (DIn MON) w Warszawie. Przed objęciem tego stanowiska pełnił funkcję Głównego Specjalisty odpowiedzialnego za naukę i technologie oraz uzbrojenie w Pionie Polityki i Zdolności, Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.

Obszary jego specjalizacji obejmują m.in. międzynarodową współpracę naukowo-badawczą w dziedzinie obronności w ramach NATO, UE oraz kontaktach bilateralnych, proces planowania obronnego NATO, Europejski Fundusz Obronny, innowacyjność w projektach naukowo-badawczych w obszarze obronności, uwzględniającą wykorzystanie nowych i przełomowych technologii, funduszy kapitałowych oraz start-upy.

Ewa Walkowiak

Prawnik z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach prawnych. Posiada doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz w doradztwie prawnym zamawiającym, wykonawcom oraz podmiotom świadczącym usługi inżyniera kontraktu w realizacji kontraktów o zamówienie publiczne. Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu uczestników procesu inwestycyjnego.

 

Karolina Kulińska

Prawnik z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej

Radca prawny. Absolwentka prawa europejskiego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Interesuje się tematyką europejską, w szczególności środkami unijnymi w zamówieniach publicznych oraz kwalifikowalnością wydatków w ramach projektów współfinansowanych z UE.

Jest liderem zespołu ds. unijnych wyodrębnionego w ramach działu prawnego Wielkopolskiej Grupy Prawniczej. Prowadzi fanpage pn. „Projekty bez korekty”, na którym publikuje treści związane z szeroko pojętymi środkami unijnymi, korektami finansowymi oraz dobrymi praktykami przy realizacji projektów. Brała także czynny udział w weryfikacji wniosków o płatność dla ówczesnego Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji. Pracowała także nad przygotowaniem sprawozdań z zagranicznych rynków zamówień publicznych takich jak rynek belgijski i norweski.

Specjalizuje się w obsłudze klientów będących beneficjentami środków unijnych na każdym etapie realizacji projektów. Przyświeca jej założenie, że każde naruszenie w projekcie zdiagnozowane na odpowiednim etapie można rozwiązać bez konieczności nałożenia na beneficjenta korekty finansowej.

Jędrzej Lutomski

Prawnik z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej

Starszy aplikant radcowski. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W kancelarii zajmuje się doradztwem i wsparciem procesu inwestycyjnego oraz bieżącej działalności gospodarczej klientów, w tym w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, a także prawa handlowego i spraw korporacyjnych.  Jednocześnie posiada doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów inwestycyjnych z sektora prywatnego, w tym inwestycji związanych z obrotem nieruchomościami oraz odnawialnymi źródłami energii.

 

Radosław Piontek

Doradca sprzedaży dla zagranicznych klientów publicznych

Międzynarodowymi zamówieniami publicznymi zajmuję się około 30 lat… Zacząłem w Komisji Europejskiej jako „zamawiający” – od ogłaszania przetargów, oceny składanych ofert do nadzorowania realizacji wynikających z nich projektów. Później, pracując w sektorze prywatnym, ‘z grubsza licząc’ złożyłem prawie 300 ofert w przetargach ogłaszanych przez instytucje publiczne w:  Instytucjach Unii Europejskiej: Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, Agencjach UE [np. FRONTEX, CEDEFOP, ESMA, EMSA, EFSA, itd.]; Polsce; Agencjach Organizacji Narodów Zjednoczonych; Norwegii; Francji; Wielkiej Brytanii; Danii; NATO; USA i innych…

Od kilku lat aktywnie i pragmatycznie doradzam w poszukiwaniu przetargów odpowiadających profilowi różnych firm i składaniu ofert w odpowiedzi do znalezionych ogłoszonych przetargów. Przekazuję również wiedzę, jak to efektywnie robić.

 

Jacek Choromański

Adwokat z kancelarii prawnej Miller Canfield

Jest adwokatem w kancelarii prawnej Miller & Canfield w Warszawie, w której kieruje praktyką zamówień publicznych oraz obronności. W ramach prowadzonej praktyki doradza klientom w obszarze prawa zamówień publicznych, międzynarodowych przetargów publicznych, specjalizuje się również w prawie nieruchomości, prawie upadłościowym oraz prowadzi spory sądowe. W ramach praktyki międzynarodowych przetargów publicznych miał okazję prowadzić szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju, które były skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w przetargach organizowanych dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia do 30.01.2023 za pośrednictwem poniższego formularza. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Seminarium jest skierowane do MŚP z sektorów: IT/ICT – cyberbezpieczeństwo i cyberprzestrzeń, AI, przetwarzanie dużych zbiorów danych, technologie kwantowe, biotechnologie, a także MŚP świadczących usługi w ramach branży obronnej, kosmicznej i lotniczej.
Firmy, które zgłoszą swój udział w wydarzeniu, wezmą udział w procesie rekrutacji i zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rekrutacja na wydarzenie została zamknięta przed terminem zakończenia z powodu wyczerpania limitu miejsc.

 

Informacje

Jolanta Carkowska
e-mail: jolanta.carkowska@arp.gda.pl
tel. 609 000 250

Panel dostępności