Broker Eksportowy

Wstęp do eksportu

Działanie mające na celu identyfikację potencjalnych eksporterów w regionie oraz przygotowanie MŚP do eksportu poprzez działania edukacyjno-konsultacyjne.

Najważniejszą częścią tego etapu projektu jest stworzenie sieci brokerów lokalnych, których zadaniem będzie:

  • dotarcie do firm w regionie, które chciałyby eksportować, ale nie wiedzą jak zacząć lub już eksportują, ale chciałyby wejść na inne rynki,
  • identyfikacja MŚP z potencjałem eksportowym, nieaktywnych dotychczas na rynkach zagranicznych,
  • zbudowanie bazy takich firm i ich potencjału rynkowego, ich produktów, usług,
  • praca z firmami i pomoc im w przygotowaniu do eksportu.

Inne działania obejmą m.in.: seminaria o rynkach i rożnych aspektach współpracy międzynarodowej, moduły szkoleniowe, konferencje eksportowe, informacja rynkowa, analizy rynkowe, spotkania doświadczonych eksporterów z początkującymi eksporterami, itp.

Panel dostępności