Broker Eksportowy

Jak projekt ułatwi firmom rozpoczynanie i rozwój eksportu?

  • Pomorskie firmy, produkty i marki będą promowane za granicą poprzez udział w misjach i targach;
  • Prowadzona będzie promocja regionu za granicą;
  • Projekt będzie tworzyć warunki do nawiązywania współpracy pomorskich firm w obszarze eksportu;
  • Firmy będą mogły zbadać swój potencjał eksportowy, określić swoje szanse na prowadzenie eksportu;
  • Prowadzone będą działania na rzecz dywersyfikacji kierunków eksportu – brokerzy zagraniczni;
  • Zwiększy świadomość przedsiębiorstw nt. korzyści związanych z eksportem – projekt dostarczy wiedzy o rynkach i potencjalnych kooperantach zagranicznych;
  • Dostarczy przedsiębiorcom wiedzy o prowadzeniu eksportu, tj. kwestiach prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych, o warunkach działalności i eksportu na dane rynki, itd.

Panel dostępności