Broker Eksportowy

Partnerzy

POMORSKI BROKER EKSPORTOWY jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – PARTNERA WIODƒÑCEGO, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O. terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, INVESTGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

[widgetkit id=”6″]