Broker Eksportowy

Projekt

Pomorski Broker Eksportowy.
Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.

Pomorski Broker Eksportowy to projekt wspierający aktywność eksportową firm z naszego regionu. Powstał z inicjatywy pomorskich Instytucji Otoczenia Biznesu, jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza – lidera projektu, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość/O. terenowy Gdańsk, Inkubator STARTER, INVESTGDA i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Każda z instytucji odpowiada za realizację konkretnych działań zaplanowanych w projekcie.

Nasze działania kierujemy do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
 • posiadających SIEDZIBƒò w województwie pomorskim
 • nastawionych na rozpoczęcie działań eksportowych, rozwój działalności eksportowej oraz zdobywanie nowych rynków

Najważniejsze cele:

 • WIƒòCEJ pomorskich MSP aktywnych na rynkach zagranicznych
 • WZMOCNIENIE marki pomorskich (polskich) firm
 • POSZUKIWANIE atrakcyjnych rynków eksportowych dla pomorskich firm
 • ZWIƒòKSZENIE udziału pomorskich firm w krajowym eksporcie

Aby je zrealizować, stworzyliśmy pierwszy w Polsce system, który w sposób KOMPLEKSOWY wspiera firmy w działalności na rynkach zagranicznych. Z oferty Pomorskiego Brokera Eksportowego będą mogły korzystać przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem prowadzonej już działalności na rynkach zagranicznych, jak również nieposiadające jeszcze doświadczeń eksportowych.

W naszej ofercie:

WSTƒòP do EKSPORTU ROZWÓJ EKSPORTU GRANTY


Program dedykowany firmom, które nie podejmowały do tej pory działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami

Program dedykowany firmom, które chcą rozwijać dotychczasową działalność eksportową


Granty na udział
w zagranicznych targach, wystawach, misjach i innych wydarzeniach gospodarczych


Oferujemy:

 • wsparcie Brokera Eksportowego
  w określeniu potencjału eksportowego firmy
 • seminaria i konferencje
 • dane o eksporcie
 • spotkania z doświadczonymi eksporterami


Oferujemy:

 • możliwość udziału
  w wyjazdach organizowanych przez Partnerów Projektu na wybrane międzynarodowe targi
 • możliwość udziału
  w misjach gospodarczych
  i innych wydarzeniach gospodarczych powiązanych
  z eksportem organizowanych przez Partnerów Projektu
 • dane o eksporcie, badania
  i analizy rynkowe


Oferujemy:

 • możliwość ubiegania się
  o środki finansowe
  na indywidualny udział firm
  w targach, misjach oraz innych wydarzeniach gospodarczych, promujących ofertę produktową i usługową przedsiębiorstw dysponujących potencjałem eksportowym
 • możliwość ubiegania się przez IOB o dofinansowanie
  na zorganizowanie wspólnego wyjazdu na targi dla MSP

Bezpośredniemu wsparciu przedsiębiorców towarzyszyć będą działania wzmacniające eksport i promujące potencjał gospodarczy regionu na wybranych rynkach.

Korzyści:

 • Możliwość ZBADANIA własnego POTENCJAŁU EKSPORTOWEGO
 • Pozyskanie WIEDZY niezbędnej w działalności eksportowej (m.in. dotyczącej wybranych rynków, kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych)
 • Aktualne INFORMACJE o eksporcie i wybranych rynkach
 • DOFINANSOWANIE udziału w organizowanych wyjazdach na wybrane TARGI
 • Możliwość udziału w MISJACH GOSPODARCZYCH
 • UDZIAŁ W WYDARZENIACH gospodarczych nastawionych na wspieranie eksportu i działalności na rynkach zagranicznych
 • SPOTKANIA z doświadczonymi eksporterami
 • Możliwość pozyskania DOTACJI na indywidualny udział w targach, misjach oraz innych wydarzeniach gospodarczych
 • Możliwość NAWIƒÑZANIA WSPÓŁPRACY z zagranicznymi kontrahentami oraz innymi firmami z regionu
 • PROMOCJƒò gospodarczą REGIONU

Projekt rozpoczęliśmy w lipcu 2016 roku, a jego zakończenie planujemy na czerwiec 2023. Przedsięwzięcie ma wartość ok 84,08 mln zł. Ponad 64 mln zł stanowi dotacja ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Planowane efekty:

 • 1800 wspartych przedsiębiorstw
 • 15 misji gospodarczych
 • 48 wydarzeń gospodarczych
 • 36 imprez targowych
 • 3 konferencje eksportowe
 • 70 Seminariów z cyklu “Eksportowy prolog” oraz “Eksportowy epilog”
 • 12 Seminariów z cyklu “Export professionals” oraz “USA&China Gate”
 • 18 spotkań Klubu Biznesu
 • 2160 przeprowadzonych badań potencjału eksportowego firm
 • 4 konkursy grantowe dla MSP
 • promocja gospodarcza regionu