Broker Eksportowy

Kolejna edycja Brokera zagranicznego w marcu

Już 2 marca ruszy kolejna edycja usługi Brokera zagranicznego realizowanego w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. Zakwalifikowane w drodze konkursu firmy uzyskają specjalistyczne informacje o interesujących je rynkach zagranicznych i pomoc w nawiązaniu tam kontaktów biznesowych. W ostatnim etapie zorganizowane zostaną spotkania z potencjalnymi kontrahentami za granicą. Wnioski będzie można składać do 30.04.2020 r.
 
Na czym polega usługa Brokera zagranicznego?
Usługa składać się będzie z dwóch etapów:
Etap I (ok. 90 dni)- wykonanie badań i analiz wybranego przez firmę rynku zagranicznego. Po zbadaniu możliwości wejścia firmy ze swoimi produktami na ten rynek następuje znalezienie tam kontaktów biznesowych. 
Etap II (ok. 60 dni)– organizacja wyjazdu na spotkania z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. 
Termin realizacji całej usługi to 150 dni. Usługa zostanie zrealizowana najpóźniej do końca lutego 2021 roku.
 
Jakich rynków dotyczy usługa?
Działania w ramach Brokera zagranicznego w 2020 roku będą dotyczyć rynków: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Afryki oraz Indii. Firma chcąca wziąć udział w usłudze Brokera zagranicznego będzie musiała wskazać jeden z wymienionych rynków. 
Zostanie zrealizowanych 20 usług (w tym maksymalnie 3 na rynek afrykański i 2 na rynek indyjski).
 
Broker zagraniczny – dla kogo?
W konkursie będą mogły wziąć udział mikro, małe lub średnie firmy z Pomorza, które uczestniczyły w badaniu Proeksport realizowane w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy i uzyskały rekomendacje brokera eksportowego. Przedsiębiorstwa muszą ponadto spełniać inne wymagania dot. ubiegania się o środki europejskie określone w dokumentacji konkursowej. Do konkursu nie będą mogły przystąpić firmy, które skorzystały z usługi brokera zagranicznego w poprzedniej edycji programu.
 
Warunki skorzystania z usługi
Usługa jest bezpłatna. Firma zobowiązana będzie do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 30% kosztu usługi netto. Szacowany koszt usługi wynosi 70 000,00 zł netto. (Ostateczna wartość zostanie określona po wyłonieniu wykonawcy usługi.) Usługa świadczona będzie przez wykonawcę wybranego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w przetargu.
                   
W ubiegłorocznej edycji brokera zagranicznego uczestniczyło 13 firm reprezentujących takie branże jak IT, motoryzacyjna, odzieżowa, spożywcza, oświetleniowa, kosmetyczna, offshore, budowlana, artykułów papierniczych, biżuterii. Efektem działań było blisko 60 spotkań biznesowych, które odbyły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kazachstanie, Norwegii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

Panel dostępności