Broker Eksportowy

EKSPORT W REGIONIE

Eksport jest jednym z ważniejszych wskaźników ekonomicznych, jakie mają wpływ na sytuację gospodarczego danego kraju. W ostatnich latach obserwujemy systematyczny wzrost woluminów polskiego eksportu, również pomorskiego.

Województwo Pomorskie od wielu lat plasuje się w pierwszej piątce w rankingach wartości eksportu. Nasze rodzime firmy z coraz większym powodzeniem konkurują na nowych, trudniejszych i bardziej wymagających rynkach, czego przykładem jest obecność w Afryce, Azji i innych atrakcyjnych kierunkach..


 

GŁÓWNE SEKTORY GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO:

Gospodarka regionu pomorskiego zawsze była związana z morzem, obsługą portów, budową okrętów. Na pomorski eksport ogromny wpływ ma Bałtyk. Właśnie z morzem związane są lokalne hity eksportowe takie jak łodzie, statki i inne jednostki pływające a także bursztyn, bursztynowa biżuteria czy produkcja rybna. Poza specjalnościami związanymi z położeniem województwa nad Bałtykiem sukcesy w sprzedaży zagranicznej odnoszą również inne branże: meblarska, automotive, paliwowa, spożywcza, maszynowa czy produkcja sprzętu RTV [1].

Sektory wysokiej szansy:

 • Logistyka
 • BPO/SSC
 • ICT
 • Energetyka
 • Chemia lekka
 • Motoryzacja

Sektory tradycyjne:

 • Morski
 • Rafineryjny
 • Turystyczny
 • Spożywczy
 • Drzewno-meblowy
 • Budowlany [2]

   

Wiązki branż o największym potencjale eksportowym w województwie pomorskim to: 

 • branże morskie (obejmujące przemysł stoczniowy oraz portowo-logistyczne)
 • elektronika, informatyka, telekomunikacja, produkcja sprzętu RTV
 • firmy farmaceutyczno-kosmetyczno-medyczne [3]

KIERUNKI EKSPORTU I STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO:

Wartość eksportu – 2 166,2 mln euro 

Wartość importu – 2 723,5 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO – 557 mln euro


Główne kierunki eksportu Pomorza
 (I kwartał 2017 r.):

 • Niemcy- 23%
 • Niderlandy – 9,1%
 • Norwegia – 6,4%
 • Wielka Brytania – 5,7%
 • Francja – 4,8 %
 • Szwecja – 4,1%
 • Pozostałe – 46,9% 

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 69% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

W I kwartale 2017 r. struktura towarowa eksportu z województwa pomorskiego nieco odbiegała od tego, co miało miejsce w poprzednich okresach. Zaobserwowano znaczny spadek udziału tradycyjnie dominującej w pomorskim eksporcie grupy statków, łodzi oraz konstrukcji pływających – wyniósł 13,6%, gdy w IV kwartale 2016 wynosił 16,8%, a w III kwartale 2016 aż 23,1%. Taki spadek może wynikać z pogorszenia koniunktury w branży wydobywczej offshore. Nieco mniejszy udział przypadł paliwom – 10,5% oraz maszynom i urządzeniom elektrycznym – 10,0%. Wymienione trzy grupy towarowe odpowiadały za 34,1 % eksportu w I kwartale 2017 r. Dla porównania – w całym 2016 r. było to łącznie aż 48,8 % sprzedaży zagranicznej województwa. Różnica ta została w 2017 r. pokryta wzrostem udziału produktów takich, jak m.in.: maszyny i urządzenia mechaniczne, ryby i skorupiaki, kotły, zboża, wyroby z żeliwa i stali oraz meble.

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Wartość eksportu – 2 230,8 mln euro

Wartość importu – 2 774,5 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO – 543,7 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

 • Niemcy – 21,4%
 • Norwegia – 7,6%
 • Holandia – 7,2%
 • Szwecja – 5,7%
 • Pozostałe – 58,1%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 69% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

 • statki, łodzie i konstrukcje pływające – 18,7%
 • paliwa – 11,5%
 • maszyny i urządzenia elektryczne – 9,2%
 • ryby i owoce morza – 8,9% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Wartość eksportu – 2 918,9 mln euro

Wartość importu – 3 764,7 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO – 845,8 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

 • Niemcy – 21,7%
 • Holandia – 7,4%
 • Norwegia – 6,2%
 • Belgia – 5,8%
 • Wielka Brytania – 5,4 %
 • Pozostałe – 53,5%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 75,5% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

 • statki, łodzie i konstrukcje pływające – 18,7%
 • paliwa – 11,5%
 • maszyny i urządzenia elektryczne – 9,2%
 • ryby i owoce morza – 8,9% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Wartość eksportu – 2 252,6 mln euro

Wartość importu – 2 531 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO – 278,4 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

 • Niemcy – 19,2%
 • Holandia – 10,6%
 • Norwegia – 7,3%
 • Szwecja – 7,1%
 • Pozostałe – 55,7%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 75,5% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

 • statki, łodzie i konstrukcje pływające – 17,6%
 • maszyny i urządzenia elektryczne – 14,9%
 • paliwa – 8,1%
 • ryby i owoce morza – 7,7% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Wartość eksportu – 2 860,7 mln euro

Wartość importu – 3 321,1 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO – 460,4 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

 • Niemcy – 19,6%
 • Holandia – 13,6%
 • Norwegia – 7,3%
 • Francja – 6,3%
 • Szwecja – 5,2%
 • Pozostałe – 48,2%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 66,9% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

 • statki, łodzie i konstrukcje pływające – 22,6%
 • paliwa – 11,4%
 • maszyny i urządzenia elektryczne – 8,8%
 • ryby i owoce morza – 6,9% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Wartość eksportu – 2 574,4 mln euro

Wartość importu – 3 119,3 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO – 544,9 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

 • Niemcy – 20,0%
 • Holandia – 11,7%
 • Szwecja – 6,1%
 • Francja – 5,3%
 • Pozostałe – 56,9%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 77,6% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

 • statki, łodzie i konstrukcje pływające – 15%
 • paliwa – 14%
 • maszyny i urządzenia elektryczne – 9,5%
 • ryby i owoce morza – 8,8% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Wartość eksportu – 2 405,5 mln euro

Wartość importu – 3 021,2 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO – 615,7 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

 • Niemcy – 21,6%
 • Holandia – 8,4%
 • Francja – 5,9%
 • Szwecja – 5,1%
 • Norwegia – 5,0%
 • Pozostałe – 53,9%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 70% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

 • paliwa – 12,3%
 • maszyny i urządzenia elektryczne – 10,5%
 • statki, łodzie i konstrukcje pływające – 8,8%
 • ryby i owoce morza – 9,8% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

DANE Z RAPORTÓW I ANALIZ:

2015

Udział województwa pomorskiego w eksporcie całego kraju wynosił w 2015 roku – 7,6%

Pomorskie w 2015 było jednym z najaktywniejszych w eksporcie polskich województw. Według informacji Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, w 2015 r. pomorscy eksporterzy wysłali za granicę towary o wartości ponad 12,6 mld EUR [4]. Rok wcześniej województwo znajdowało się na 5 miejscu pod względem wartości wypracowanego eksportu ogółem i na 2. miejscu jeśli chodzi o wartość eksportu w przeliczeniu na mieszkańca.

Miary otwartości gospodarki województwa pomorskiego:

 • wartość eksportu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W przypadku województwa pomorskiego w 2014 roku była ona jedna z najwyższych w Polsce (druga pozycja za województwem dolnośląskim) .
 • relacja eksportu do PKB. Dla województwa pomorskiego wzrosła ona z poziomu 37,7% w 2008 roku do 48,8% w roku 2013. W 2014 roku otwartość gospodarki województwa jest najwyższa wśród polskich województw.
 • wartość eksportu w przeliczeniu na kilometr kwadratowy. W 2014 roku najwyższa wartość przyjmowała ona dla województwa śląskiego (1705 EUR/km kw.). W przypadku województwa pomorskiego było to 672 EUR (średnia zbliżona do średniej dla Polski ogółem) [5].
 • Eksporterzy z naszego województwa wysoko oceniają bieżącą kondycję ekonomiczną swoich przedsiębiorstw (średnia ocena to 8,1 – na skali od 0 – bardzło zła do 10 – bardzo dobra). Prawie 18% firm (dane z roku 2015) z województwa sprzedaje swoje towary i usługi poza granicę Polski. Jest to drugi wynik po Lubuskim, gdzie wymianę z innymi krajami prowadzi 23% przedsiębiorców [6]. Najwyższy odsetek eksporterów znajduje się w podregionie trójmiejskim . Eksportuje tutaj 22% firm. Dla porównania w podregionie starogradzkim eksportuje tylko 4% przedsiębiorstw.

2016

Według badania przeprowadzonego przez Bank Zachodni WBK (2016) podczas spotkania PRE w Gdańsku pomorscy przedsiębiorcy wskazują na ambitne kierunki eksportowe. Sporo firm nie spogląda na rynek europejski i stawia tylko na eksport poza Europą – 14%. Firmy chcą eksportować np. na rynek Afryki – 27%. Dużym zainteresowaniem cieszą się również rynki Bliskiego i Środkowego Wschodu – 21% oraz Ameryki Północnej – 19%. Jeśli chodzi zaś o rynek europejski to dużą chęcią pogłębienia współpracy cieszy się Europa Zachodnia – 36% oraz kraje skandynawskie – 31% [7].

2017

Według najnowszego Badania Bisnode Polska z 2017 r. w eksporcie województwa pomorskiego nie dominuje żadna branża. Wysoką pozycję zajmuje handel przez Internet oraz przetwarzanie i konserwacja ryb, produkcja sprzętu telekomunikacyjnego i mebli:

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – udział 5,43%
 • Sprzedaż przez Internet – udział 2,89%
 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb – 2,37%
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – udział 2,37%
 • Produkcja pozostałych mebli – udział 2,29% [8]

 

 

2018

Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018 Banku Pekao

Bank Pekao od dziewięciu lat przygotowuje badanie polskich przedsiębiorstw pod tytułem „Raport o sytuacji firm”. Celem Raportu jest analiza sytuacji polskich przedsiębiorstw w różnych wymiarach ich działalności. Dzięki temu, że wyniki badania prezentowane są zaledwie w 3–4 miesiące po zakończeniu badania, są one jednymi z najbardziej aktualnych danych dostępnych na rynku dotyczących kondycji polskich firm.Badanie ankietowe zrealizowało PBS sp. zo.o. na podstawie wywiadów (73 pytania). Bardzo duża grupa badawcza (blisko 7,5 tysiąca firm) pozwala na bardzo wysoką reprezentatywność badania nie tylko na poziomie ogólnopolskim, ale także krajowym i regionalnym. Tematem specjalnym w roku 2018 była ekspansja zagraniczna mikro, małych i śrenich firm.

Województwo pomorskie w 2018 r. miało największy odsetek eksportujących firm w Polsce – 19%. Jest to najlepszy wynik sposród polskich województw. W porównaniu do  roku poprzedniego odsetek eksportujących firm wzrósł o ponad 1,5%. Największy jak dotąd wynik miał miejsce w 2016 r. – 23,2% eksportującychy firm. W Polsce ogółem w 2018 r. eksportowało 12,6% przedsiębiorstw.

W wojweództwie pomorskim eksportuje najwięcej firm produkcyjnych – 40.2 % eksporterów, potem kolejno: handel – 19,6%, usługi – 13,7%,  budownictwo 7%. Najwięcej pomorskich eksportujących firm posiada od 2 do 5 kontahentów za granicą (42%). Kolejno 21% od 6-10 kontahentów, 19% ma jednego kontrahemnta a 9% firm od 11-30 i więcej. Według raportu pomorskie firmy pozywynie oceniają swoje przychody z eksportu – wskaźnik 106,9. 

Pomorscy przedsiębirocy wśród powodów prowadzenia działaności eksportowej wymieniają:

 • opłacalnośc sprzedaży za granicą – 47%
 • inne powody – 31%
 • na rynkach zagranicznych popyt rosnie szybciej niż w Polsce – 19%
 • krajowy rynek w Polsce jest za mały – 18%
 • brak popytu na produkt – 18%
 • duża konkurencja – 14%

Powody nieprowadzenia działanmości eksportowej natomiast to:

 • firma jest za mała żeby eksportować – 37%
 • przychody i zyski z działalności w kraju sa wystarczająco dobre – 16%
 • istnieją inne powody – 15%
 • firma nie posiada odpowiedniej oferty na eksport – 11%
 • brak wiedzy, aby rozpocząć działalność eksportową – 11%
 • istnieje za duże ryzyko – 8%
 • eksport jest nieopłacalny – 5%

Raport Banku Pekao wymienia również kierunki eksportu województwa w 2018 r. 92% firm eksprotuje do Europy, a 24% poza Europę. Ranking krajów europejskich to kolejno: Niemcy, Francja, UK, Włochy, Norwegia, Czechy, Szwecja, Holandia, Dania, Litwa, Hiszpania, Słowacja, Belgia. Kraje poza Europą to: USA, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Arabia Saudyjska, Nowa Zelandia, Kanada i Australia.

Wśród barier w działalności eksportowej najcześciej wymieniono:

 • duża konkurencja za granicą – 34%
 • ryzyko kursowe – 31%
 • konkurencja z duzymi firmami – 31%
 • problemy z zatrudnieniem nowych pracowników – 28%
 • brak możliwości weryfikacji kontrahenta – 23%
 • koszty działalności eksportowej – 22%

Kontrahentów firmy najcześciej pozyskują podczas kontaktów bezpośrednich. Mikro i małe firmy pozysukją chętnie ich również przez internet, inne firmy z branży, Średnie natomiast najcześciej na targach i wystawach, poprzez pośredników handlowcyh czy reklamy bezpośrednie. 

Wszystkie dane dostepne są w raporcie interaktywnym na stronie Banku Pekao z podziałem na cztery zakładki: eksport, kierunki eksportu, konkurencyjnośc oraz finanse.. Raport interaktywny umożliwia sortowanie danych według kategorii: wielkość firmy (mikro, małe i średnie), obszar działalności firmy, okres działalności, branżę, zatrudnienie.