Broker Eksportowy

2017 – II kwartał

 Wartość eksportu – 2 252,6 mln euro

Wartość importu – 2 531 mln euro

UJEMNE SALDO HANDLU ZAGRANICZNEGO – 278,4 mln euro


GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU:

  • Niemcy – 19,2%
  • Holandia – 10,6%
  • Norwegia – 7,3%
  • Szwecja – 7,1%
  • Pozostałe – 55,7%

Wśród odbiorców dominują kraje Europejskie – 75,5% sprzedaży zagranicznej województwa pomorskiego.

STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU:

  • statki, łodzie i konstrukcje pływające – 17,6%
  • maszyny i urządzenia elektryczne – 14,9%
  • paliwa – 8,1%
  • ryby i owoce morza – 7,7% 

Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Panel dostępności