Broker Eksportowy

RAPORTY

Poniżej przedstawiamy raporty, analizy oraz informacje o eksporcie i sytuacji gospodarczej w naszym regionie:

Analiza dynamiki rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) oraz potrzeb kompetencyjnych podmiotów gospodarczych wpisujących się w obszary ISP prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego,
Raport główny, PBS Sp. z.o.o., 2021


Analiza wybranych branż w województwie pomorskim,
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., 2021


Analiza rynków zagranicznych wybranych ze względu na możliwość sprzedaży na nich trzech rodzajów produktów o największym potencjale eksportowym,
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., 2021


Sektor automotive na Pomorzu,
Invest in Pomerania, 2021


Raport o stanie sektora usług biznesowych (BSS) w Trójmieście,
Invest in Pomerania, 2021


Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w Polsce,
Bank Pekao S.A., 2019


Raport statystyczny o sytuacji gospodarczej województwa pomorskiego,
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2017


Prezentacja: Znaczenie internacjonalizacji w rozwoju firm i regionu – szanse wyzwania i bariery,
Krzysztof Burkot, PWC, Gdynia 2016


Prezentacja: Główne kierunki eksportu polskich firm – Jak skutecznie wyznaczać kierunki eksportu firm pomorskich uwzględniając polityke regionalną?
Dionizy Smoleń, PWC, Gdynia 2016


Raport końcowy z badania: Stan i perspektywy umiędzynarodowienia województwa pomorskiego, 2015


Analiza branż o największym potencjale eksportowym w województwie pomorskim. 2015


Prezentacja: Raport o sytuacji mikro i małych firm – poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców,
Bank Pekao, Gdańsk, 2015


Internacjonalizacja obszaru metropolitalnego: Diagnoza,
Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński, Jakub Kwiatkowski (analiza baz danych), 2014


Internacjonalizacja Obszaru Metropolitalnego: Diagnoza sektorowa,
Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński, Gdańsk 2014


Atrakcyjność inwestycyjna województwa pomorskiego, Gdańsk 2014


Eksport województwa pomorskiego – ujęcie statystyczne,
Przemysław Susmarski, 2013


Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego,
Stanisław Umiński, 2010

 

Panel dostępności