Broker Eksportowy

RAPORTY RYNKOWE

CHINY

Fiszki informacyjne opracowane przez Biuro Pomorskie w Chinach:

 

BAZA WIEDZY O INNYCH RYNKACH

Portal Promocji Eksportu: Vademecum rynkowe

PPE to zbiór wiedzy dla polskich eksporterów. W vademecum można znaleźć informacje o rynkach zagranicznych np. jak podjąć inwestycję na nowym rynku, o systemie finansowym danego kraju, różnicach kulturowych, podatkach, opłatach celnych czy perspektywicznych branżach.


Publikacje Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

PAIH publikuje przewodniki po rynkach na swojej stronie internetowej. Można na niej znaleźć ponad 30 publikacji o rynkach oraz raporty sektorowe


Informator Ekonomiczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Informator MSZ zawiera informacje o ponad 150 krajach. Można znaleźć w nim informacje ogólne o kraju, gospodarce, dostępie do danego rynku, systemie administracyjnym czy dwustronnej współpracy gospodarczej.


Centrum Stosunków Międzynarodowych – Analizy i raporty

CSM publikuje różnorodne raporty o rynkach, tematyce eksportowej, poradach dla eksporterów. Analizy rynkowe sortowane są według lat od 2000 roku.


Platforma Wsparcia Eksportu PKO Banku Polskiego

Platforma przeznaczona jest dla eksporterów oraz firm planujących ekspansję zagraniczną. Platforma to m.in. dostęp do informacji o 130 rynkach zagranicznych. Zawiera aktualne informacje o każdym z krajów: import/eksport, PKB, miejsce w rankingach, informacje gospodarcze, informatory i przewodniki.


Doing Business – Bank Światowy (The World Bank)

Baza zawiera informacje o prawie 200 krajach w formie danych statystycznych, raportów i rankingów. Można znaleźć w niej poszczególne etapy procesu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej biorąc pod uwagę uwarunkowania danego kraju.


Contry Risk Map (Mapa ryzyka krajowego) – Euler Hermes

Baza składa się z ekonomicznych ratingów 120 krajów. Sprawozdania zawierają mocne i słabe strony poszczególnych krajów w oparciu o dane statystyczne. Raporty mają pomóc przedsiębiorcy zidentyfikować swoje możliwości handlowe na arenie międzynarodowej oraz pokazać związane z tym ryzyko. Poza tym w bazie można znaleźć informacje o partnerach handlowych jak i prognozy ekonomiczne.


Analizy krajów SEB Group

Opracowania obejmują informacje o rynkach wschodzących oraz o krajach rozwiniętych. Publikacje oceniają sytuację gospodarczą, finansową, polityczną i perspektywy rozwoju.


Rynki zagraniczne – PKO Bank Polski

Zbiór opracowań na temat sytuacji gospodarczej poszczególnych rynków zagranicznych, dane ekonomiczne dla danego kraju. 


IPR SME Helpdesk – Unia Europejska

Przewodnik dla MŚP (małych i średnich firm) Unii Europejskiej zawierający porady dotyczące własności intelektualnej, informacje o wydarzeniach międzynarodowych oraz poradniki o rynkach: Chin, Ameryki Łacińskiej oraz Azji Południowo-Wschodniej.rynkowe