Broker Eksportowy

Informacje o sytuacji gospodarczej po III kwartale

Według publikowanych danych LOCKDOWN 2.0 w Europie jest mniej dotkliwy niż pierwszy.

NBP podało, że w październiku 2020 r. saldo rachunku bieżącego Polski było dodatnie i wyniosło 10,2 mld zł.

Przeciętnie zapowiadano wyhamowanie wzrostu eksportu natomiast wynik okazał się wynikiem wyraźnie powyżej oczekiwań ekonomistów. Zgodnie z danymi banku centralnego za październik: eksport towarów wyniósł 104,3 mld zł i był wyższy o 9,0 mld zł (9,5 proc) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów osiągnął wartość 96,4 mld zł i zwiększył się o 1,8 mld zł (o 1,9 proc.). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 7,9 mld zł.

Wzrost eksportu o 9,5 proc. jest najwyższym wzrostem w 2020 r. Po raz pierwszy przekracza 100 mld zł miesięcznie.

„Skalę wzrostu eksportu ograniczyła mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu z rokiem poprzednim. Większy w porównaniu z rokiem poprzednim był eksport baterii samochodowych, silników samochodowych, urządzeń łączności bezprzewodowej, odbiorników telewizyjnych, a także odzieży i wyrobów tytoniowych” – tłumaczy w komentarzu NBP.

Pandemia negatywnie wpłynęła natomiast na wyniki handlu usługami. Z danych NBP wynika, że w październiku przychody Polski z tego tytułu były o 5,1 proc. niższe niż w październiku 2019 r. Saldo wymiany usług w październiku wyniosło 1,3 mld zł, a przychody wynosiły 23,5 mld zł.

„Cały rok zamknie się z rekordową nadwyżką ok. 3,5 proc. PKB” – komentują ekonomiści z banku Pekao.

Według danych podanych natomiast przez Bisnode firmy wracają na rynek:

 • Z blisko 230 tys. polskich firm, które zawiesiły działalność w tym roku, nieco ponad 30 proc. powróciło na rynek, W analogicznym okresie roku ubiegłego blisko 25 proc.
 • największym optymizmem wykazują się przedsiębiorcy działający w szeroko pojętych branżach upraw rolnych, edukacji, opieki zdrowotnej czy produkcji odzieży i wyrobów tekstylnych,
 • czarne chmury zawisły m.in. nad branżą transportową, produkcji mebli czy handlu detalicznego w tym sprzedaży aut, maszyn i innych pojazdów. Z czego na rynek powróciło od 40 do 50 proc. wcześniej zawieszonych firm.
 • Tylko w tym roku, z puli firm zawieszających działalność zostało na trwale zlikwidowanych ponad 8 tys. (800 każdego miesiąca).

 

EKSPORT W POMORSKIM

W III kwartale 2020 międzynarodowa wymiana handlowa zdecydowanie odżyła, ale nie osiągnęła jednak jeszcze pułapu sprzed pandemii. Widać to również na Pomorzu, gdzie zarówno eksport, jak i import towarów w trzecim kwartale 2020 były wyższe:

 • EKSPORT – 2819,6 mln euro ( o 1,0 proc. wyższy niż w II kwartale br.)
 • IMPORT – 2853,1 mln euro (o 24,1 proc. wyższy niż między kwietniem a czerwcem br.)

Ze względu na znaczne zwiększenie wartości importu, po dwóch kwartałach z dodatnim saldem handlu zagranicznego, saldo to znów było ujemne i wyniosło –33,5 mln euro (w poprzednim kwartale: +492,0 mln euro).

W porównaniu z III kwartałem poprzedniego roku wartość pomorskiego eksportu spadła o 4,4 proc., natomiast importu – aż o 20,9 proc. Saldo handlu zagranicznego wyniosło wówczas –688 mln euro.

Wśród towarów eksportowanych z Pomorza w III kwartale dominowały:

 • statki, łodzie oraz konstrukcje pływające (17,6 proc. wartości eksportu),
 • maszyny i urządzenia elektryczne (11,2 proc.)
 • ryby i skorupiaki (8,7 proc.).


Struktura kierunkowa eksportu z województwa pomorskiego w III kwartale 2020 r.

Źródło: opracowanie IBnGR na podstawie danych Izby Celnej w Warszawie

Porównując bieżące wyniki handlu zagranicznego z wcześniejszymi danymi można zauważyć znaczny spadek udziału paliw, który w mijającym kwartale wyniósł zaledwie 3,4 proc, a w II kwartale br. – 4,5 proc. We wcześniejszych okresach ta grupa towarów stanowiła zazwyczaj pomiędzy 7,0 a 10,0 proc. wartości pomorskiego eksportu. Tak niski wynik może być związany ze spadkiem globalnego popytu na paliwa, wywołanym przez pandemię.


Według ocen ryzyka krajów Coface (COUNTRY RISK ASSESSMENT), Polska spadła w dół: z kategorii A3 (zadowalające ryzyko)  zmieniła swoje miejsce na kategorię A4 (rozsądne ryzyko). Dzięki temu znalazła się wśród takich krajów jak:  Wielka Brytania, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry oraz krajów ameryki południowej: Urugwaj, Peru, Chile.

Ostatnie zmiany w COUNTRY RISK ASSESSMENT (październik 2020):

Więcej: http://www.coface.pl/Analizy-ekonomiczne


26.11.2020 r. podczas konferencji COUNTRY RISK 2020 główny ekonomista Coface – Grzegorz Sielewicz przedstawił obecną sytuację gospodarczą.

Główne zaobserwowane wnioski przez niego to:

 • USA: silne odbicie gospodarki w Q3 nie pozwoliło powrócić do poziomów przedkryzysowych
 • EUROPA ZACHODNIA: zauważono przyspieszenie aktywności gospodarczej (Q3 2020)
 • LOCKDOWN 2.0 W EUROPIE: mniej dotkliwy niż pierwszy. Kraje ostrożniej wprowadzają restrykcje, a wyniki są lepsze niż podczas lockdownu 1.0
 • POLSKA: druga fala pandemii jest bardziej dotkliwa jednak restrykcje są mniejsze niż podczas pierwszej fali

 • POLSKA: przewiduje się wzrost gospodarczy w 2021 r. (według prognoz Coface – wzrost PKB do 3,3%)
 • OŻYWIENIE W HANDLU ŚWIATOWYM WSPIERA POLSKI EKSPORT. WTO zapowiada, że globalna wymiana handlowa wzrośnie o 7,2%, a eksport będzie szybko odżywał.

 • Negatywny wpływ pandemii na działalność firm w Polsce, zwłaszcza z branży HORECA

Całe wystąpienie Grzegorza Sielewicza dostępne jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=F_TsVoQgfOw&t=1699s  


W corocznej aktualizacji wskaźnika ryzyka politycznego Coface, opublikowanej w Barometrze Coface po III kwartale, zwrócono uwagę na podwójny trend: spadek ryzyka konfliktów na poziomie globalnym przy jednoczesnym wzroście ryzyka niestabilności politycznej i społecznej (stabilność społeczna jest osłabiona w krajach najbardziej narażonych na skutki pandemii korona wirusa).

Barometr wykazuje, że utrzymujący się niższy poziom aktywności ekonomicznej w porównaniu z sytuacją sprzed kryzysu prawdopodobnie będzie sprzyjał wzrostowi ubóstwa i nierówności dochodowej, a tym samym nasilaniu się niezadowolenia społecznego.

Pandemia COVID‑19 – oprócz wywierania wpływu na życie ludzi i gospodarkę – potęguje ryzyko polityczne. Konsekwencją niedogodności związanych z COVID‑19 może być również wzmocnienie ruchów społecznych odziedziczonych po okresie sprzed epidemii, takich jak protesty w Hongkongu, Francji czy Chile.

 • Wśród gospodarek dojrzałych stopień niezadowolenia opinii publicznej ze sposobu zarządzania kryzysem zdrowotnym jest największy w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji.
 • Jeżeli chodzi o gospodarki wschodzące, najwyższy poziom ryzyka społecznego występuje w Iranie i Turcji. Kilka krajów Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Meksyk, Peru, Kolumbia), a także RPA charakteryzuje się zarówno wysokim ryzykiem politycznym i społecznym, jak i znacznym narażeniem na konsekwencje kryzysu COVID‑19.

ŹRÓDŁA DANYCH:

Panel dostępności