Broker Eksportowy

Kolejna lista ocenionych wniosków w ramach III konkursu grantowego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru piatej części ocenionych wniosków w ramach trzeciego konkursu grantowego projektu „Pomorski Broker Eksportowy”: 

 
Następne wyniki będą publikowane w kolejnych terminach.

Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach konkursu nr PBE.03.2019 został zakończony dnia 6 maja 2019 r. 
Listy wcześniej ocenionych wniosków:

Panel dostępności