Broker Eksportowy

Wyniki III konkursu grantowego – część 9

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru kolejnej części ocenionych wniosków w ramach trzeciego konkursu grantowego projektu „Pomorski Broker Eksportowy”: 

Lista ocenionych wniosków na dzień 2019.10.09

 
Następne wyniki będą publikowane w kolejnych terminach.

Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach konkursu nr PBE.03.2019 został zakończony dnia 6 maja 2019 r. 

Listy wcześniej ocenionych wniosków:

Panel dostępności