Broker Eksportowy

Zwiększenie alokacji w III konkursie grantowym

Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza, lidera projektu Pomorski Broker Eksportowy, podjął uchwałę o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w III konkursie grantowym do sumy dofinansowania wynikającej ze złożonych wniosków.

III konkurs grantowy cieszył się wielkim zainteresowaniem przedsiębiorców. Złożono w nim 266 wniosków, do tej pory ocenionych pozytywnie ocenione zostały 104, natomiast 2 zostały odrzucone. Wnioski oceniane są na bieżąco, a informacje o ocenach publikowane systematycznie na stronie projektu.

Lista ocenionych wniosków na dzień 2019.06.12

Lista ocenionych wniosków na dzień 2019.06.05

Lista ocenionych wniosków na dzień 2019.05.29

Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach konkursu nr PBE.03.2019 został zakończony 6 maja 2019 r.

Więcej informacji o konkursach grantowych realizowanych w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy dostępnych jest na stronie brokereksportowy.pl.

Panel dostępności