Broker Eksportowy

Ogromne zainteresowanie eksportem na wschód. Podsumowujemy kolejne spotkanie Klubu Eksportera

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania Klubu Eksportera „Litwa, Rosja, Rumunia – nowe kierunki rozwoju pomorskich przedsiębiorstw”, organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy.

Podczas wydarzenia goście mieli możliwość wysłuchania trzech wystąpień. Jako pierwsze, zaprezentowane zostały możliwości wsparcia pomorskich przedsiębiorstw poprzez działania realizowane w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy, które przybliżyła uczestnikom Pani Dominika Czechowska, pełniąca funkcję Brokera Eksportowego.

52333395 2279648935432186 1910355222232825856 n

Drugim wystąpieniem, była prelekcja Pana Piotra Mazura – Wiceprezesa firmy Software Development Academy. Pan Piotr przybliżył uczestnikom swoje doświadczenia z ekspansji na rynki litewski oraz rumuński. Przedstawione zostały różnice pomiędzy kulturą biznesową potencjalnych partnerów biznesowych, ale także różnice w procesie podejmowania decyzji zakupowych wśród konsumentów.

Trzecia prelekcja, wygłoszona przez Pana Walerija Pryżkowa, dotyczyła ekspansji przedsiębiorstwa na rynek rosyjski. Pan Walerij przedstawił działalność w Rosji z perspektywy swojego dziesięcioletniego doświadczenia na tym rynku. Prelegent skupił się na omówieniu różnic kulturowych, a także wyjaśnieniem pochodzenia kilku stereotypów na temat prowadzenia interesów z Rosjanami.

Panel dostępności