Broker Eksportowy

Misja gospodarcza do Chin, 18-24 listopada 2017

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zaprasza przedsiębiorców z województwa pomorskiego do udziału misji gospodarczej do Chin. Misja adresowana jest do przedsiębiorców z branż: stoczniowej, spożywczej i chemicznej.

Misja rozpocznie się w Pekinie otwarciem Biura Pomorskiego w Chinach. Przedsiębiorcy wezmą udział w spotkaniach B2B, wizytach studyjnych oraz seminarium gospodarczym. Następnie uczestnicy misji udadzą się do Qingdao – drugiego największego portu w Chinach, ośrodka przemysłowego
i biznesowego.

Łączny szacowany koszt kwalifikowany udziału w Misji przypadający na jednego Uczestnika wyjazdu wynosi 20 000,00 PLN z czego wkład własny firmy wyniesie:

 • 3 000,00 PLN – przy dofinansowaniu 85% z pomocy de minimis
 • 10 000,00 PLN – przy dofinansowaniu 50% z pomocy publicznej na targi.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem we wspólnym wyjeździe na misję prosimy o wypełnienie poniższego Formularza zgłoszeniowego oraz o przesłanie wypełnionych i podpisanych skanów załączników na adres e-mail: anna.jafra@arp.gda.pl

Zgłoszenia do 09 października 2017 r.

Szczegółowych informacji udziela: Anna Jafra, e-mail: anna.jafra@arp.gda.pl,Tel. 58 32 33 235

{loadformmaker 21}

ZAŁƒÑCZNIKI:W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w misji gospodarczej do Chin w terminie 18-24 listopada 2017 r. zakwalifikowały się następujące firmy:

 • Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o.
 • Entra Sp. z o.o.
 • I.W. IMPULS
 • NM Monika Ziółek
 • Natura i Zdrowie Sp. z o.o.
 • Elbudmed Hubert Staśkiewicz
 • StoGda Ship
 • Przedsiębiorstwo Usług Okrętowych PRODMOREX Sp. z o.o.
 • PPH CYMES Sp. z o.o. Sp. K
 • Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe NAVA Sp. z o.o.
 • PPHU „NASZA CHATA” Marek Zblewski

Panel dostępności